Kompetens för varje bransch

Skräddarsydda lösningar för varje bransch

Same-day delivery och shop-friendly delivery, e-handel, omni-channeling, effektiv produktionsförsörjning – de ökade kraven på en modern intralogistik kan endast mötas med effektiva processer, individuellt anpassad automatiseringsgrad samt branschspecifik expertis.

Intelligent och nätansluten intralogistik med kraftfull informationsteknologi spelar en viktig roll för att framtidssäkra ditt företag. En avgörande roll spelar dessutom din intralogistikpartners branschspecifika erfarenhet.

Baserat på denna erfarenhet och expertis analyserar våra experter dina processer och automatiserar, optimerar och visualiserar dem med våra programvaruvarulösningar Vårt logistikprogram WAMAS® är modulärt uppbyggt och kan anpassas perfekt till dina behov. Dessutom kan det utan problem integreras i existerande system tack vare sina olika gränssnitt. Som certifierad SAP servicepartner kompletterar vi vår programportfölj med lösningar från SAP.

Specifik expertis inom sex marknadssektorer

Även om många branscher står inför samma utmaningar när det gäller det företagsinterna materialflödet, så är deras strategier och lösningar oerhört olikartade. Av detta skäl har vi specialiserat oss på följande sex marknadssektorer, inom vilka vi har samlat på oss specifika kunskaper:

  • Food Retail: Automatiserade lagerlösningar för kunder som lagrar och distribuerar livsmedel. Produkterna levereras till partihandlare, butiker eller via e-handelskanaler. Lagren har vanligen olika temperaturzoner.

  • Food & Beverage: Lager- och plocklösningar för drycker, mat/sötsaker, djupfryst och mejeriprodukter.

  • Retail & Wholesale: Lösningar för företag vilkas verksamhet består i mellanlagring och vidareförsäljning av huvudsakligen non-food-produkter till butiker eller slutkunder. Här kommer SSI SCHÄFERs hela produktspektrum till användning, beroende den specifika delmarknadssektorn.

  • Healthcare & Cosmetics: Lagerlösningar för läkemedels- och kosmetikbranschen. Varorna levereras främst till apotek, kosmetikbutiker och e-handelskunder.

  • Industri: Automatiserade lager- och transportlösningar i industrisektorn. Målkunder är tillverkare av maskiner och utrustning samt fordons- och elektrotekniksektorn. Lösningarna spänner från lagerlogistik för produktion och reservdelslogistik till användning av robotteknik och automatstyrda transportsystem.

  • Fashion: Lösningar för kunder som handlar med modeartiklar eller producerar sådana. Härvid kan varan transporteras och lagras liggande, hängande eller förpackad.

Heltäckande support

Vi har erfarna team med omfattande branschkunskap som talar språket i din bransch, förstår dina utmaningar och kan utveckla individuellt anpassade lösningar. Det innebär att du alltid har tillgång till aktuell intralogistik- och programvaruexpertis för ditt projekt. Vi hittar exakt den lösning som du behöver för att öka din produktivitet och effektivitet.

Case Study Stockmann

Marknadssektorer

Fashion

Industry solutions 4.0

Marknadssektorer

Industri

CGI Highlight image with high-bay racking, robots and conveying process

Marknadssektorer

Livsmedelshandel

Market Sector Food & Beverage

Marknadssektorer

Livsmedel & Dryckesindustrin

Healthcare & Cosmetics

Marknadssektorer

Sjukvård & Kosmetikahandel

Highlight image for market sector Retail & Wholesale

Marknadssektorer

Detaljhandel & Grossisthandel

Inga tillgängliga möjligheter

NEDLADDNING

Den rätta lösningen för varje bransch. SSI SCHÄFER kombinerar kompetens med lång erfarenhet och levererar skräddarsydda lösningar.

Market sector bruchure automation 2017 German. Expertise for every sector. The

Market sector bruchure automation 2017 German. Expertise for every sector. The expertise of SSI SCHAEFER: specialist know-how and many years of experience in producing customised solutions.

1.1 MB

HUR KAN VI HJÄLPA?

[---Error_NoJavascript---]