Dieter Zeiml, Michael Mohr, Interview, Menschen, Branchenkompetenz

LÅT OSS TALA om MARKNADEN

Efter 80 år på vägen mot framgång är SSI SCHÄFER idag ledande inom planering och implementering av logistiksystem, inklusive programvarulösningar. Marknaden och kundernas krav har förändrats. Dagens kunddrivna marknader kräver ett nytt fokus - en sektorspecifik. Michael Mohr, VD Sales Automation och Dieter Zeiml, Senior Vice President IT Realization, diskutera försäljningsorganisationens nya inriktning och perspektiv inom intralogistik.

retail & wholesale, healthcare & cosmetics, industry and fashion.

Michael Mohr: Vårt säljteam är globalt verksamt, har kontakt med kunder och säljer lösningar och produkter. Under de senaste åren har vi märkt en ny rörelse - en övergång till mer helhetslösningar med systemkrav, allt mer specifika och krävande kundförväntningar. Till exempel, så har ett bryggeri helt olika krav på sin lagerlogistik lösning, genfört med ett e-handelsföretag eller läkemedelsföretag. Därför är det viktigt att känna till kundens marknadssituation och utveckla individuellt skräddarsydda lösningar. Oavsett om det är IT eller hårdvaran, utveckla vi rätt utbud av tjänster för varje kund och svara på deras efterfrågan. För att uppnå detta har vi specialiserat oss på följande sex marknadssektorer, där vi kombinerar specifik kompetens: livsmedelsbutik, mat & dryck, detaljhandel, grossist, vård och kosmetika, industri och mode.

Dieter Zeiml: IT innebär att analysera våra kunders intralogistiska processer för att automatisera, stödja, optimera och visualisera dem med hjälp av våra mjukvarulösningar. Vår WAMAS® logistik mjukvara kan göra allt detta, vilket gör det till en enastående, skalbar lösning för alla sex marknadssektorer. Låt oss ta ett exempel på e-handel; Detta är en drivkraft och är hemma i alla marknadssektorer. Det finns ingen sådan sak som en universell "e-handelsfunktionalitet". Du måste differentiera mellan marknadssektorerna. Med vår nya inriktning kan vi utveckla den exakta lösningen som kunden behöver - även för e-handel. Vi kan skriva rätt servicepaket för de enskilda kraven.

Michael Mohr: Inom ramen för denna orientering utarbetar vi marknadssegment som vi kan betjäna professionellt, globalt självständigt och optimalt. Därför är det viktigt för oss att använda synergier från olika projekt inom de globala marknadssektorerna. Modeskunder i Asien kan till exempel dra nytta av våra erfarenheter med kunder i Amerika. Denna koncentrerade expertis kommer också att stödjas av lokala experter i hub, våra nationella dotterbolag. Så småningom kommer den centrala kompetens inom vår globala säljorganisation vara klar i kompetens hos de enskilda regioner - till förmån för kunden.

Dieter Zeiml: Våra kunder följer olika affärsmodeller, med fokus på diverse specifikationer. För var och en har olika processer, som även mjukvarulösningen måste anpassas till. Vilket vi lägger focus på och applicerar i våra marknadssektorer.

Michael Mohr: Både i försäljning och IT, vi är närmare kunden och kan möta deras krav ännu mer individuellt. Vad som skiljer oss på SSI SCHÄFER är att vi som systemleverantör utvecklar unika lösningar. Vilket är precis vad marknaden förväntar sig. Vår produktportfölj omfattar alla typer av moduler och komponenter som kan integreras med varandra tack vare intelligenta och skalbara mjukvarulösningar. Som entreprenör för konstruktion och intralogistik ser vi en nyckelfärdig systemlösning. Kunderna vill veta hur maskinerna är uppbyggda och kopplade till varandra eller exakt vilka processer som har integrerats ihop. Men det viktigast är alltid den slutliga lösningen är vad kunden vill ha, och det är precis vad vi erbjuder.

Dieter Zeiml: Detta gäller både för hårdvaran och mjukvaran. Även om samma komponenter används i individuella lösningar ligger fokus alltid på den specifika kundlösningen. Naturligtvis används synergier mellan de olika marknadssektorerna: det finns funktionaliteter som alla slår på, men det finns också specifika tillämpningar. Vi har den särskilda fördelen i IT att kunna interagera mellan sektorer, eftersom alla våra mjukvaruingenjörer talar samma språk så fungerar det över sektorer. Det sektorspecifika språket är en speciell egenskap som kräver expertis för att överföra kraven till vår WAMAS logistikprogram och slutligen till de kundlösningar som implementeras. Vilket vi tänker och agerar i hela SSI SCHÄFER-gruppen.

Michael Mohr: SSI SCHÄFER är nu mycket fokuserade på vår specifika inriktning mot marknadssektorer. Vårt mål är att förstå marknads- och kundkrav ännu bättre, ta itu med nya utmaningar och fortsätta att framgångsrikt genomföra våra projekt. Valet för denna struktur har redan visat sig vara det rätta beslutet och stärka vår ledande marknadsposition. Därför har vi redan kunnat bilda grupper som erbjuder specialprodukter till marknadssektorerna. Med detta tillvägagångssätt ser vi optimistiskt och spännande på framtiden inom de enskilda marknadssektonerna.

[---Error_NoJavascript---]