ES3 LLC: Nya standarder för intelligent intralogistik

Med Schäfer Case Picking System (SCP) har SSI SCHÄFER i samarbete med C&S Wholesale Grocers, ett av de största livsmedelsgrossistföretagen i USA, fört intralogistiken för ES3 fram till teknikens modernaste ståndpunkt. Förutom automatiseringen av lagerprocesserna utgör den integrerade automatiseringen av orderrelaterad Case Picking och leveransförberedelsen av sändningarna en viktig faktor för att lyckas med detta projekt. Resultatet: En genomgående automatiserad distributionscentral som i sitt höglager rymmer nära 90 000 trågplatser. De på tre våningsplan fördelade materialflödena och plockstationerna medger dessutom en genomströmning på mer än 100 000 varukartonger.

[---Error_NoJavascript---]