Onemed picture

OneMed

ONEMED ÖVERGÅR TILL EN AUTOMATISERAD LAGERLÖSNING

I takt med den ökande efterfrågan och det snabbt växande produktsortimentet har OneMed, ett företag som levererar medicinska förnödenheter till vårdgivare i Europa, valt att automatisera sina befintliga lagersystem. Med hjälp av den dynamiska lösning som SSI SCHÄFER implementerade har det blivit möjligt att öka prestandan och effektivisera orderhanteringen.

OneMed är ett av de ledande europeiska läkemedelsföretagen som levererar medicinska förnödenheter till vårdgivare samt erbjuder rådgivningstjänster. Företaget, som har sitt huvudkontor i Sverige, bedriver verksamhet i sju länder där det distribuerar över 50 000 olika produkter inklusive sina egna märken. För att kunna hantera den ökade efterfrågan och det snabbt växande produktsortimentet valde OneMed att automatisera logistikprocesserna i det befintliga lagret för att betjäna marknaden snabbare och mer effektivt.

SNABBARE PLOCKNING

”Vi valde denna automatiserade lösning på grund av dess dynamiska kapacitet och eftersom den både kan hantera plockning av transportförpackningar och enskilda produkter. Vi har kunnat förlita oss på SSI SCHÄFER genom hela samarbetet. Nu går plockningen snabbare än någonsin, vilket är helt fantastiskt.” Henrik Kärrman, systemspecialist på OneMed

• Förbrukningsmaterial (rengöringsartiklar och kemikalier, pappers- och plastprodukter samt hygienartiklar)

• Medicinska produkter (intensivvård, sterilisering, sårvård, kirurgiska produkter och medicinska paket)

• Personlig omvårdnad (diabetes, kosttillskott)

• Inkontinens (personlig omvårdnad)

  • Kvalitet: Minska den redan låga frekvensen plockningsfel med hälften jämfört med den nuvarande manuella plockningsprocessen

  • Kapacitet: Hantera det växande produktsortimentet och ökning av plockning med samma utrymme och med större precision

  • Effektivitet: Strömlinjeforma lagerhanteringsprocessen för att få avkastning på investeringen inom fyra år

Höjdpunkten i lagerlösningen är det högeffektiva skyttelsystemet SSI Cuby, som täcker mer än 23 000 lagerplatser och som innehåller 57 skyttlar för både lådor och kartonger med en maximal vikt på 35 kg.

Den automatiserade lagerlösning som SSI SCHÄFER tog fram syftade till att öka produktiviteten, minska antalet plockningsfel och optimera lagringsutrymmet. Eftersom SSI SCHÄFER redan har den breda expertis och den innovativa teknik som behövs för att automatisera ett lager för ett läkemedelsföretag, föreslog man olika system som redan installerats på olika platser i världen och som godkänts vid tidstester.

  • Godset anländer på pallar till varumottagningsstationerna som är utrustade med lyftbord. Här packas godset om i lagerbackar.

  • Backarna transporteras sedan till enkelnivå-skyttelsystemet SSI Cuby för lagring. Produkter med hög omsättning lagras längre fram så att de blir lättare att komma åt, medan produkter med låg och medelhög omsättning lagras längre in. Utöver backarna lagras även kartonger för t.ex. skrymmande gods.

  • Produkterna plockas via fyra plockstationer i Cubys förzon med hjälp av ett Pick by Light-system. Så snart en order är klar skjuts kartongerna till transportörlinjen och transporteras till förberedelsområdet för leverans.

  • När emballaget lagts till för hand sluts kartongerna och bandas och förses med en transportetikett av etikettskrivarna. Kartongerna leds sedan till en av leveransbanorna, sorteras på pallar för hand och lastas i lastbilarna.

ONEMED ÖVERGÅR TILL EN AUTOMATISERAD LAGERLÖSNING


EN MYCKET DYNAMIK LÖSNING FÖR EFFEKTIV ORDERHANTERING

Hur kan vi hjälpa?