Referens Schaeffler

Schaeffler, ett av Europas modernaste logistikcenter

Öppnandet av EDZ Mitte betyder att Schaeffler Gruppen nu har en av de modernaste logistikcentren i Europa. Som totalentreprenör för intralogistik åtog SSI SCHÄFER sig design, planering och implementering av detta turn-key system.

Dimensionerna hos det nya EDZ är verkligt imponerande: det täcker en bebyggd yta av 94.000 m², av vilken logistiken ockuperar över 25.000 m² i två våningar – på en nära 15 hektar stor tomt.

De helautomatiserade processerna i det högdynamiska systemet tydliggör det interna materialflödet från registrering av inkommande gods till organiserande av utleveranser och hjälper Schaeffler att uppnå sina mål. Förutom det nödvändiga transport systemet för lådor och pallar har SSI SCHÄFER också installerat ett helautomatiskt höglager med 7 arbetsgångar för 28.000 pallar, ett automatiserat miniload lager i två våningar med ca 95.000 lagerplatser för lådor samt ergonomiska arbetsstationer.

En 900 meter lång, elektrisk palltransportör med 50 vagnar bidrar till det effektiva förflyttandet av pallar. Helautomatiska robotinstallationer för avpalletering och palletering av lådor gör systemet komplett. Transportsystemet är också anslutet till vardera ett sekvensieringstorn med 20 buffert-platser for att säkra en effektiv och sekvensiell försörjning av packstationerna i utleverans-avdelningen. Logistikprogramvaran WAMAS från SSI SCHÄFER fungerar som server-system. SSI SCHÄFERs IT-specialister har anslutit programvaran med Schaefflers SAP EWM.

Vid sidan av automatisering av det interna materialflödet, så har SSI SCHÄFER och Schaeffler arbetat tillsammans för att utveckla ”Maintenance 4.0 for intralogistics” lösningspaket. Det omfattar intelligent, anpassat underhåll av operativa drivsystem och ett semi automatiskt underhållssystem.

Upplev projektets interagerande delar genom att klicka på animeringen nedan

PARTNERSKAPET MELLAN SCHAEFFLER OCH SSI SCHÄFER

Vilka specifika tjänster har SSI SCHÄFER tillhandahållit Schaeffler?

Bil- och industrileverantören Schaefflers nya europeiska distributionscentral (EDZ Mitt) höjer sig över teknikparken i Kitzingen på en 148 000 m2 stor tomt. I framtiden ska den fungera som hjärtpunkten i det nya europeiska leveransnätverket för industrikunder.

Högmodern teknik: I Kitzingen har ett intralogistikkoncept utan motsvarighet skapats. SSI SCHÄFER har installerat ett höglager med 7 korridorer, ett gemensamt pall- och behållartransportörsystem och ett eldrivet rälsstyrt vagnsystem. Sju kraftfulla tvåmastade lager- och plockmaskiner av den energieffektiva typen Exyz ska försörja de 28 000 europallplatserna och 56 000 Düsseldorf-pallplatserna i höglagret. Var och en av dem är utrustad med två lastupptagare och kan hantera två europallar eller fyra Düsseldorf-pallar samtidigt. Smådelslagringen sker i ett smådelslager med 6 korridorer, där 12 lager- och plockmaskiner av typ Schäfer Miniload Crane arbetar på två nivåer ovanpå varandra, vilket garanterar en hög genomströmning. Omkring 100 000 LTB-behållare, som också ingår i SSI SCHÄFER:s leverans, kommer i framtiden att cirkulera genom hela systemet. Helautomatiska robotlösningar för av- och pålastning av behållare på pallar och ergonomiska arbetsstationer kompletterar leverans- och servicepaketet.

Med konceptet ”Maintenance 4.0 for Intralogistics” förverkligar SSI SCHÄFER som systemintegrator och Schaeffler som systemleverantör tillsammans ett integrerat lösningspaket för tillståndsövervaknng av driftrelevanta drivsystem och halvautomatiskt underhåll för lagerlogistik. I den praktiska tillämpningen vid EDZ Mitt utför 58 Schaeffler SmartChecks tillståndsövervaknng av lager- och plockmaskinerna med avseende på åk- och lyftmaskineriernas motorer och växlar. SmartCheck-apparaternas och andra lagersystems larmstatus visualiseras i logistikcentralen WAMAS® Lighthouse. Dessutom ombesörjer centralt styrda Concept8-smörjsystem med specialutvecklade smörjdrev en kontinuerlig och noggrann eftersmörjning under drift.

ERFARENHET FRÅN PARTNERSKAPET MED SCHAEFFLER

Med tanke på de utmaningar som ett sådant här projekt innebär och det korta genomförandeskedet var vi glada över att ha en så kompetent partner som SSI SCHÄFER vid vår sida. Ord från Dr. Jörg Zellerhoff, Teknisk projektledare Logistik vid Schaeffler Group

Öppnandet av EDZ Mitte betyder att Schaeffler Gruppen nu har en av de modernaste logistikcentren i Europa. Som totalentreprenör för intralogistik åtog SSI SCHÄFER sig design, planering och implementering av detta turn-key system.

Dimensionerna hos det nya EDZ är verkligt imponerande: det täcker en bebyggd yta av 94.000 m², av vilken logistiken ockuperar över 25.000 m² i två våningar – på en nära 15 hektar stor tomt.

De helautomatiserade processerna i det högdynamiska systemet tydliggör det interna materialflödet från registrering av inkommande gods till organiserande av utleveranser och hjälper Schaeffler att uppnå sina mål. Förutom det nödvändiga transport systemet, för lådor och pallar har SSI SCHÄFER också installerat ett helautomatiskt höglager med 7 arbetsgångar för 28.000 pallar, ett automatiserat miniload lager i två våningar med ca 95.000 lagerplatser för lådor samt ergonomiska arbetsstationer

En 900 meter lång, elektrisk palltransportör med 50 vagnar bidrar till det effektiva förflyttandet av pallar. Helautomatiska robotinstallationer för avpalletering och palletering av lådor gör systemet komplett. Transportsystemet är också anslutet till vardera ett sekvensieringstorn med 20 buffert-platser for att säkra en effektiv och sekvensiell försörjning av packstationerna i utleverans-avdelningen. Logistikprogramvaran WAMAS® från SSI SCHÄFER fungerar som server-system. SSI SCHÄFERs IT-specialister har anslutit programvaran med Schaefflers SAP EWM.

Vid sidan av automatisering av det interna materialflödet, så har SSI SCHÄFER och Schaeffler arbetat tillsammans för att utveckla "Maintenance 4.0 for Intralogistics" lösningspaket. Det omfattar intelligent, anpassat underhåll av operativa drivsystem och ett semi automatiskt underhållssystem.

Referens Schaeffler

Upplev projektets integrerade delar i animationen nedan.

Framgångssagan SCHAEFFLER

“När vi projekterade vår europeiska distributionscentral i Kitzingen var vår målsättning att komma bort från förebyggande underhåll med statiska underhållsintervall och åstadkomma ett tillståndsbaserat och halvautomatiskt underhåll.”
Egon Grief, underhållschef EDZ Kitzingen

ROBOTTEKNIK

SSI SCHÄFER fick som generalentreprenör uppdraget att genomföra en av de mest moderna distributionscentralerna för Schaeffler Group. Kraftfulla logistiksystem i förening med intelligent programvara garanterar maximal tillgänglighet för varorna.

ROBOTTEKNIK

SSI Robo-Pick är den första helautomatiska plockcellen som enkelt kan integreras i en befintlig lagerarkitektur. Du får maximal plockkvalitet och en produktivitet på upp till 2 400 enheter per timme.

LÄS MER
SSI Robo Pick Höglager

NYCKELTAL OCH DASHBOARDS

WAMAS® Lighthouse visualiserar det faktiska materialflödet i både automatiserade och manuella områden av driften. Dina fördefinierade nyckeltal visas i olika instrumentpaneler och ger dig möjlighet att fatta välgrundade beslut

LÄS MER
Mjukvarulösning Nyckeltal och Dashboards
Hur kan vi hjälpa?