Apotea expanderar sin automation tillsammans med SSI Schäfer

Hälsovårdslogistik: Toppmodern och redo för den ökande e-handeln

Det som nästan hör till normen inom detalj- och grossisthandeln samt modeindustrin börjar nu också ta sig in i läkemedels- och kosmetikaindustrin: E-handel i form av onlineapotek. En ökad hälsomedvetenhet hos konsumenterna och trenden mot egenvård leder till ökad efterfrågan på receptfria produkter och de skönhets- och vårdprodukter som brukar finnas i apoteken och ofta beställs på nätet. Men det blir också allt större fokus på online-beställning av receptbelagda produkter – med nollfelsprincip. I synnerhet har den aktuella Covid-19-situationen ökat efterfrågan på alla slags läkemedel enormt. På grund av detta varierar e-handelns betydelse i olika delar av världen. Framför allt utgår man från mycket stora ökningar i Europa. I framtiden blir ett helhetssamarbete mellan tillverkare, grossister, fysiska butiker och e-handel allt viktigare.

Individuellt konfigurerad logistik för effektiva orderprocesser

Nätapoteken måste alltså kunna leverera sina produkter så snabbt, kostnadseffektivt och framför allt säkert som möjligt till slutkunderna. En smidig processkedja och skräddarsydda logistiklösningar är nyckeln till framgång för online-handlarna. Här krävs flexibilitet och modularitet för att kunna reagera på nya trender och tekniker. Speciellt inom e-handeln ställer också orderstrukturen höga krav på intralogistiken. Där krävs effektiva lösningar för mycket stora volymer av ordrar som samtidigt är mycket små till omfånget – och dessutom med ett enormt brett produktspektrum.

Transparens och nollfelsprincip

Bland slutkunderna finns också ökade förväntningar på leverans samma dag eller dagen efter, och dessutom ställs extremt höga krav på kvalitet. För att kunna uppfylla kundernas förväntningar och de höga lagstadgade kraven på spårning, samt nollfelsprincipen, krävs en individuell logistikstrategi. SSI SCHÄFER har satt patientsäkerheten som sitt högsta mål och har en omfattande portfölj av lösningar för att kunna uppfylla de specifika kraven på ett flexibelt sätt.

Snabbare läkemedelstillgång och ökad processäkerhet

Ökade leveransvolymer på fler än 35 miljoner paket per år, nollfelsprincip och 24/7-försäljning – det är kraven Shop Apotheke Europe, ett av Europas ledande onlineapotek, vill uppfylla. Tillsammans med SSI SCHÄFER har de utvecklat en framtidsorienterad och högautomatiserad lösning. Den innehåller förutom ett automatiskt smådelslager (AKL) det högeffektiva skyttelsystemet SSI Cuby som fungerar som orderbuffert. Skyttlar betjänar inställningsplatserna och klarar 800 dubbelmanövrer i timmen per gång. En del av den innovativa lösningen är också A-Frames som genom automatisk plockning gör att även komplexa ordrar kan expedieras snabbt, till och med under toppbelastning. Dessutom har man inrättat Put-to-Light-arbetsstationer och arbetsplatser för Single-Order-Sorting och sammanställning av ordrar med stor volym. Koordineringen av materialflödets rörelser styrs av logistikprogrammet WAMAS®. Det nya, indvidualiserade distributionscentret för e-handel i nederländska Sevenum tas i drift i början av 2021.

Läs mer

Marknadssektor Sjuk-hälsovård & Kosmetika

Marknadssektorer

Sjukvård & Kosmetikahandel

challenge of online shopping.jpg

E-handel möter hållbarhet

Inga tillgängliga möjligheter

Läs mer

layout_web_banner_50cl_v2_final.png

Update – Vår kundtidning

Update 36

layout_web_banner_50cl_v2_final.png

Hållbarhet

50 Sustainability & Climate Leaders

Mjukvarulösning

Anpassad digitalisering

Inga tillgängliga möjligheter

Kontaktperson

Lea Werthebach Strategic Marketing & Campaign Manager Telefonnummer: +49 2735 70-395 Mail: lea.werthebach@ssi-schaefer.com