shutterstock_1102852871_rgb.jpg

SSI SCHÄFER I SVERIGE

Skräddarsydda lösningar från en enda leverantör

Långvarigt samarbete

Det framgångsrika samarbetet mellan JYSK och SSI SCHÄFER inleddes med det första projektet i Danmark 2007. Detta följdes av två ytterligare logistikcentra i Polen och Sverige. Alla centra är specifikt anpassade efter lokala behov och styrs av proprietär WAMAS®-logistikprogramvara. 

SSI SCHÄFER agerade totalentreprenör för att ta fram logistikkonceptet för projektet i danska Uldum och ansvarade för den nyckelfärdiga implementeringen av det stora projektet. Resultatet var en rymlig och innovativ lösning som utnyttjar den senaste utrustningen. I första skedet uppfördes tre kombinerade höglager (vardera 136 m på längden, 54 m på bredden och 39 m på höjden) med två anslutna staplingskranar, som använde ett 2,5 km långt transportsystem för lastpallar och ett 1,8 km långt transportsystem för backar och kartonger.

I takt med företagets tillväxt och löpande komplettering av produktsortimentet har kraven på lagerkapaciteten och processerna ökat. Anläggningen undergick en modernisering och utbyggnad 2019 – i synnerhet i form av ett fjärde höglager (150 m långt, 100 m brett och 43 m högt), vilket tillförde 82 000 ytterligare lagerplatser och sju nya plockstationer. En del av moderniserings- och utbyggnadsåtgärderna, såsom utbyggnaden av staplingskranen, genomfördes av SSI SCHÄFER:s kundtjänst och supportteam as a retrofit, performed without interrupting operations.

Resultatet är ett av Danmarks största distributionscentra med en total kapacitet på 215 000 lagerplatser för pallar plus 45 000 lagerplatser för lådor. Men det är inte bara storleken utan även effektiviteten som är imponerande: fyra externa lager konsoliderades centralt. Det förpassar besvärligt och dyrt sökande efter produkter till historien.