Mjukvarulösning

Digital Transformation

Med ”digital transformation” menar man användning av digitala verktyg och tekniker. De förändringar som digitaliseringen medför skapar stora utmaningar för företagen, men även otroliga möjligheter.

HUR ÖVERSÄTTER DU FRAMTIDEN?

Digital transformation är sedan länge en integrerad del av vårt personliga och yrkesmässiga liv. Alla pratar om ”digital transformation”. Ändå finns det många olika tolkningar av begreppet och tillämpningen av det i den verkliga världen. Vissa talar om en plattformsekonomi, andra talar om Industri 4.0, medan ytterligare andra fokuserar på den digitala fabriken.

Digital transformation innebär, även när det gäller logistik, främst en progressiv förändringsprocess genom digitala verktyg och tekniker. Förändringsprocessen påverkar både samhälle och företag. Som en följd av detta sträcker sig dess inflytande till nästan alla områden av våra liv. För företagen innebär det att ny digital teknik inte bara ökar i användning. Det innebär också att revolutionerande digitala affärsmodeller växer fram. Dessa skapar i sin tur ett helt nytt utbud av möjligheter.

Tidigare har digitaliseringen främst fokuserats på generella företagsprocesser, bland annat Enterprise Resource Planning (ERP) och Customer Relationship Management (CRM). Digitalisering av produktionsprocesser har varit ett annat fokusområde. Däremot blir det allt tydligare att en äkta digital transformation endast är möjlig när såväl lagerutrustning som interna material- och varuflöden är anpassade efter den progressiva digitaliseringen. Det är därför som ”intralogistik” är en viktig teknik och spelar en grundläggande roll för att möjliggöra en framgångsrik och heltäckande digital transformation.

... som identifierade intralogistikens betydelse i vår alltmer digitaliserade värld. I motsats till renodlade automations- och programvaruspecialister har vi konsekvent anpassat varje komponent i intralogistikkedjan efter digitaliseringen redan från början. Det innebär att vi har omfattande expertkunskaper inom klassisk ställdesign, automations- och logistikprogramvara, men även hur intralogistik ska kopplas till företagets övriga IT-system (ERP, CRM). Resultatet är ett system som är unikt i hela branschen.

Digitaliseringen har gett upphov till helt nya affärsscenarier. Dessa blir allt vanligare och kräver enorm flexibilitet när det handlar om kunder, tillverkning av produkter och logistik. Konventionell lager- och automationsteknik kan inte längre klara den utmaningen. Det krävs en toppmodern logistikprogramvara som är exakt konfigurerad för att harmonisera med andra komponenter och som har den dynamiska reaktionsförmåga som behövs.

Som världens ledande intralogistikexperter erbjuder vi våra kunder ett helhetspaket bestående av programvaru- och maskinvarulösningar som är helt anpassade efter företagets behov. Vårt företag utvecklar ett komplett paket med alla produkter och system helt internt. På så sätt kan vi se till att de enskilda komponenterna uppfyller våra krävande kvalitetskrav.
Vi drog nytta av vår långa erfarenhet när vi utvecklade vår logistikprogramvara WAMAS®. Programvaran är ett av marknadens mest kraftfulla lagerhanteringssystem och kopplar ihop alla intralogistikkomponenter till ett intelligent system. Programvaran hanterar och kontrollerar alla intralogistikprocesser, allt från effektiva och flexibla orderhanteringsfunktioner till varurörelser och resursoptimering. Dessutom tillhandahåller och analyserar den även viktiga prestandaindikatorer för logistiken. WAMAS® kännetecknas av sin enastående systemstabilitet och exceptionellt låga underhållskostnader. Dessutom är systemet enkelt att anpassa efter en mängd olika företagsstorlekar, från nystartade företag till stora bolag, och alla våra kunder kan dra nytta av vår omfattande bransch- och processkompetens. Vi har kombinerat båda aspekterna av denna expertis i WAMAS® för att skapa en enastående programvara.

Logistikstyrenheten ​​​​​​​WAMAS® Lighthouse är en central informationsplattform. Dessutom erbjuder den en visuell representation av ditt system och materialflöde samtidigt som du får prestandastatisk och ett omfattande utbud av övervakningsalternativ. På så sätt kan du optimera rutiner, förkorta plocktider, minska kostnaderna och effektivt styra alla de operativa processerna.

Följ med SSI SCHÄFER och ta ett dopp i digitaliseringens värld. Upptäck hur digital transformation – denna viktiga och ändå ofta försummade förändringsprocess – kan förbättra ditt företags utveckling och konkurrenskraft samtidigt som du ger ditt företag konkurrensfördelar. Vi följer med dig på din egen unika resa in i den digitala eran och hjälper dig med perfekt skräddarsydda lösningar.

Hur kan vi hjälpa?