Innovations and Trends in material handling and logistics

Ett mångfacetterat begrepp

Digital transformation är sedan länge en integrerad del av vårt personliga och yrkesmässiga liv. Alla pratar om ”digital transformation”. Ändå finns det många olika tolkningar av begreppet och tillämpningen av det i den verkliga världen. Vissa talar om en plattformsekonomi, andra talar om Industri 4.0, medan ytterligare andra fokuserar på den digitala fabriken.