Lagermodernisering

Lagermodernisering eller ”efterinstallation” möjliggör successiv förnyelse eller utbyggnad av en anläggning samtidigt som man anpassar den efter aktuella förhållanden och marknadens krav. Med en erfaren och kompetent partner som SSI SCHÄFER kan efterinstallationsprojekt utföras under drifttid. Expertkunskaper inom analys, planering, tillverkning och implementering förbättrar företagets prestationer inom alla områden.

UPPDATERA DITT FÖRETAG

Hög prestanda och pålitlig intralogistik är förutsättningarna för produktivitet och konkurrenskraft. Lagermodernisering kan upprätthålla eller förbättra systemprestanda på lång sikt. Dessa aktiviteter, ofta kallade ”efterinstallation”, erbjuder företag möjligheten att successivt förnya eller bygga ut sina lageranläggningar medan de är i drift. Under processen kan de anpassas till de nuvarande behoven och marknadskraven.

Modernisering sparar både tid och pengar jämfört med om man skulle byta ut systemet helt. Moderniseringen har också en minimal inverkan på den pågående verksamheten och anläggningen blir fullt tillgänglig igen efter bara en kort tid. På lång sikt bidrar successiva små moderniseringar med kortare mellanrum också mycket mer effektivt till att upprätthålla värdet av utrustning eller hela intralogistiksystemet än större renoveringar med längre mellanrum.

SSI SCHÄFERs högsta prioritet är kunden, särskilt när det gäller att modernisera befintliga anläggningar. Våra experter analyserar specifika krav för att avgöra vilka efterinstallationsaktiviteter som krävs och är effektiva, oavsett om du har köpt det ursprungliga systemet från SSI SCHÄFER eller från en annan leverantör. Det nya intralogistikkonceptet planeras, tillverkas och implementeras. SSI SCHÄFER uppdaterar dina system genom att byta ut komponenter, bygga ut anläggningen eller modernisera IT. Lösningen implementeras snabbt, tillförlitligt och kostnadseffektivt och integrerar även nya materialflöden optimalt. Vi samarbetar alltid med våra kunder för att bestämma tidslinjen för att genomföra moderniseringsaktiviteter och hålla eventuella processtörningar på ett minimum. SSI SCHÄFER moderniserar ditt befintliga intralogistiksystem medan det fortfarande är i drift för att minska stilleståndstiderna för ditt företag till ett absolut minimum. Vårt erfarna implementeringsteam ser till att ditt efterinstallationsprojekt genomförs som planerat och enligt tidtabell. Det är en återspegling av våra företagsvärden, det vill säga att vi har ett engagemang för våra kunder!

Genom modernisering kan man öka produktiviteten, prestanda och effektiviteten och dessutom spara energi. Processer och varuflöden kan optimeras och utformningen av arbetsstationer moderniseras. Efterinstallationstjänster kan också anpassas efter lagstadgade krav. Det ditt företag tjänar på att modernisera ligger sedan till grund för företagets långsiktiga framgång.

SSI SCHÄFER erbjuder sina kunder ett mångsidigt sortiment av moderniseringslösningar. Dessa anpassas särskilt efter företagets krav och bidrar till att förbättra den befintliga intralogistikens prestanda.

Modernisering av lokaler och kontrollsystem:

Seriell teknik, enheter som kräver omfattande underhåll, hög energiförbrukning och gamla, egenutvecklade styrsystem är föråldrat. Genom att modernisera enheter och styrsystem och ersätta föråldrade komponenter med nya, energieffektiva enheter (”grön logistik”) kan prestanda förbättras med upp till 30%.

Energibesparing med SRM-komponenter:

Att utrusta befintliga SRM-system (Storage Retrieval Machines) med moderna styrenheter kan leda till stora energibesparingar genom bland annat intelligent koppling av kretsar eller energiåterkopplingsenheter.

Utbyggnad ökar effektiviteten:

Att bygga ut befintliga system är en annan integrerad del av våra moderniseringslösningar. En hållbar effektivitetsförbättring kan uppnås genom att man inför ytterligare lagerrader eller transportvägar. Ändrade transportvägar, byte av komponenter eller ställageändringar kan bidra till att öka det tillgängliga utrymmet.

Processoptimering genom IT-modernisering:

Modernisering av IT-systemlandskapet genom ny server- och klientmaskinvara, uppdatering av operativsystemet eller databaser, ändring eller utökning av de aktuella IT-processerna eller implementering av versionsändring bidrar också till att optimera processerna.

Framgången för ditt efterinstallationsprojekt beror till stor del på intralogistikleverantören. Som erfaren fullsortimentleverantör ger SSI SCHÄFER sina kunder stöd under hela processen. Detta inkluderar analys, planering och produktion samt implementering av de nya komponenterna. På så sätt erbjuder vi en one stop-lösning för efterinstallation. Vi har framgångsrikt genomfört ett stort antal projekt med olika krav för välrenommerade företag, däribland Carlsberg, JYSK, Stute Logistics, SKF och Zott – tillförlitligt, inom budgeten och enligt tidtabell, och kunderna har varit nöjda. Excellens är vår styrka! Modernisera dina intralogistiksystem med SSI SCHÄFER som din pålitliga partner och du får dra nytta av vår omfattande erfarenhet, expertis och kunskap om din bransch.

Förutom ett omfattande utbud av alternativa lagermoderniseringar erbjuder SSI SCHÄFER också en mycket bred tjänsteportfölj. Detta inkluderar ställagebesiktning enligt DIN EN 15635 ”Montage, drift och underhåll”. SSI SCHÄFER har också sina egna officiellt certifierade ställageinspektörer som har de nödvändiga tekniska färdigheterna för att utföra kvalificerade besiktningar. Lageroperatörerna måste genomföra en årlig ställagebesiktning för att trygga de anställdas säkerhet och varornas skick. Följande ställagesystem kräver inspektion: statiska ställage, pallställ, traversställ, drive-in-ställ, drive-through-ställ, flernivåanläggningar, mobila ställ, ORBITER®-ställ samt helt automatiserade AMS-system, höglagerpallställ och kanallagringssystem.

Besiktningen består av visuella inspektioner som utförs under drift. Resultaten dokumenteras, och ett kontrollmärke utfärdas. Om reparationer krävs ersätter vi snabbt och kompetent de defekta delarna med nya komponenter. SSI SCHÄFER använder endast originaldelar.