Megatrend Neoekologi Mer än naturskydd

Neoekologi är långt mer än naturskydd eller motstånd mot storindustrin. Uthållighet och effektivitet genomsyrar alla områden och sammankopplar ekonomi, ekologi och socialt ansvarstagande. Fler och fler konsumenter väljer ”goda” varumärken och företag som erbjuder mer än bara en produkt – utan också ett löfte, ett bidrag till livet för sina kunder, sina medarbetare och samhället som helhet. 

Utveckling

  • För framgångsrika företag är miljöskydd, goda arbetsvillkor och lika möjligheter för avancemang för alla en självklarhet. De ser sig själva som ”goda företag” som aktivt tar sitt ansvar gentemot samhället.

  • Företagen lägger vikt vid att produktionen ska vara hållbar redan under produktutvecklingen. Hållbarhet som ”added value” kommer  alltmer i fokus i marknadsföringen.

  • Kultiverad konsumtion, som redan nu märks när det gäller kaffe, te, kläder och mat, kommer att ersätta de klassiska status- och lyxvarorna.

  • Kunderna tar mer och mer hänsyn till etiska och miljömässiga aspekter på produkter och varumärken i sina köpbeslut.