Mjukvarulösning

Mjukvarulösning för dagens och morgondagens intralogistiska utmaningar

Intralogistiska system blir alltmer komplicerade. Oräkneliga processer ska kontrolleras, visualiseras och optimeras i manuella, halvautomatiska och helautomatiserade lager. Då behövs experter. Som världsledande leverantör av logistiksystem erbjuder SSI SCHÄFER kompletta mjukvarulösningar från en enda källa.

Vårt specialutvecklade standardlogistikprogram WAMAS® kopplar ihop alla dina intralogistikkomponenter i ett intelligent system. Denna moduluppbyggda lösning integreras i befintlig SSI SCHÄFER-intralogistik men också i intralogistiksystem från andra leverantörer. Den är flexibelt anpassningsbar med ett flertal möjliga sätt att styra manuella och automatiserade logistikcenter. Systemet har öppna gränssnitt för enkel kommunikation med företagets eget ERP-system. Från varumottagning över lagring och plockning till leverans – WAMAS® är den kraftfulla länken som håller ihop din logistikkedja.

Vi är också en certifierad SAP Partner som bistår dig med urval, implementering och drift av SAP Extended Warehouse Management (EWM). Du får en erfaren implementeringspartner med omfattande mjukvarulösningar och en beprövad lösning som ger maximal funktionalitet och omfattande processtöd för hela ditt lager.

Kompletta mjukvarulösningar för din verksamhet

Vi utvecklar exakt den rätta mjukvarulösning för din intralogistik, tack vare våra fler än 1000 högkvalificerade IT-experter i hela världen. Det gör vi med hjälp av vår egen standardprogramvara WAMAS® eller som SAP Silver Service Partner – på kortast möjliga tid.

MJUKVARULÖSNING

Komplett lagerlösning

SSI SCHÄFERS Mjukvarulösning

Intralogistiska processer blir alltmer komplexa. I manuella, semiautomatiska och helautomatiska lager måste allt noga övervakas. Detta kräver expertis. SSI SCHÄFER erbjuder allt för din lagerhållning men också  IT expertisen vilket gör att vi erbjuder en helhetslösning.


LÖSNINGAR INFÖR MORGONDAGENS UTMANINGAR

Software Solutions for your logistics

Logistikprogrammet WAMAS®: Med vårt logistikprogram WAMAS® erbjuder vi kunderna transparenta övervaknings- och kontrollfunktioner, heltäckande logistiksystem och optimal integrering i intralogistiska processer.
Lagerhanteringssystemet WAMAS® GO!: WAMAS® GO! är den standardiserade startversionen av logistikprogrammet WAMAS® för små och medelstora företag.
SAP-lösningar: Som en certifierad SAP Silver Partner erbjuder vi SAP-lösningarna SAP Extended Warehouse Management (EWM).
WAMAS® koncernlösningar: Det integrerade styrinstrumentet för lager, transport och materialhantering.

Nyckeltals- och dashboard-lösningar: WAMAS ® Lighthouse visualiserar ditt system och materialflödet, visar effektivitetsnyckeltal och ger dig omfattande kontrollmöjligheter med konfigurerbara dashboards.

Med WAMAS® Lighthouse kan du se, mäta och analysera flödet i ditt system för att få fram säkra beslut. Den centrala informationsplattformen visualiserar hela ditt system inklusive materialflödet, analyserar effektivitetsnyckeltalen och ger flera möjligheter för kontroll och övervakning. Den har dashboards för olika användargrupper och förenar tekniska och logistiska vyer med operativa data. Dessutom fungerar den även tillsammans med redan befintliga system.

NEDLADDNING

Expertis inom varje bransch

SSI SCHÄFER:s expertis innefattar specifik kompetens och långsiktiga erfarenhet med individuella lösningar.

1.3 MB

Image IT Brochure. High performance, scalable software for your business.

Image IT Brochure. High performance, scalable software for your business. Intelligent solutions for the intralogistics challenges of today and tomorrow.

854.9 KB
it_material_flow

Företagslösning

Software Solutions for your logistics

Mjukvara för automation

Mjukvarulösning Nyckeltal och Dashboards

Nyckeltal och dashboards

Software-Solutions

Mjukvaruprodukt

Inga tillgängliga möjligheter

HUR KAN VI HJÄLPA?