Effektiv lagring

Med WAMAS® GO! kan du förbättra ditt lagerutnyttjande och optimera transportvägarna i lagret. Systemet stöder dina medarbetare i det dagliga arbetet. Och det leder till en tydligt ökad effektivitet. WAMAS® GO! är det perfekta sättet att minska dina kostnader. Den intuitiva användningen gör att nya medarbetare snabbt sätter sig i systemet. Vid behov kan du också själv modifiera lagerprocesserna med WAMAS® GO!