Utvärdering av prestanda i realtid

Med utvärdering i realtid blir värdefull information tillgänglig och det blir möjligt att identifiera de områden som visar optimeringspotential. Utvärderingen kan anpassas och filtreras på många sätt. Detta förenklar väsentligt planeringen vad gäller personalfördelning. Individuella skärmbilder och tidsstyrda rapporter kan automatiskt skapas och skickas.

[---Error_NoJavascript---]