Utvärdering av prestanda i realtid

Med utvärdering i realtid blir värdefull information tillgänglig 
och det blir möjligt att identifiera de områden som visar 
optimeringspotential. Utvärderingen kan anpassas och filtreras på många sätt. Detta förenklar väsentligt planeringen vad gäller personalfördelning. Individuella skärmbilder och tidsstyrda rapporter kan automatiskt skapas och skickas.
[---Error_NoJavascript---]