Utvärdering av prestanda i realtid

Med utvärdering i realtid blir värdefull information tillgänglig och det
blir möjligt att identifiera de områden som visar optimeringspotential.
Utvärderingen kan anpassas och filtreras på många sätt. Detta förenklar 
väsentligt planeringen vad gäller personalfördelning. Individuella
skärmbilder och tidsstyrda rapporter kan automatiskt skapas och skickas.
[---Error_NoJavascript---]