WAMAS® LRM

WAMAS® LRM

Maximal prestanda och transparens för lagret med WAMAS® LRM 

WAMAS® Labor and Resource Management-system, WAMAS® LRM, kompletterar produkt- och tjänsteutbudet för den lokala logistikprogramvaran WAMAS®. Kombinationen av dessa två system optimerar intralogistik prestandan och garanterar maximal informationstransparens. WAMAS® LRM kan användas som ett fristående system eller integrerat med ett befintligt Warehouse Management System som WAMAS®.

WAMAS® LRM är ett intelligent system som analyserar både enskilda processer och hela det lokala materialflödet. Resultaten kan göras tillgängliga på många olika sätt. Dagliga rapporter skapar transparens för alla processer inom lagret. Genom att analysera olika tidsperioder blir det enklare att lokalisera när och var belastningstoppar eller dötider förekommer.

OPTIMERAR LAGERPROCESSER OCH EFFEKTIV FÖRDELNINGEN AV PERSONAL

WAMAS® LRM beräknar alla avstånd och därmed förbundna kör- och hanteringstider i lagret. Beroende på transportmedlet och snitthastigheten delar systemet upp alla lagerprocesser i tidsblock som kan definieras fritt. Den ideella tidsåtgången för varje aktivitet jämförs sedan med den tid som varje aktivitet faktiskt tar. Denna utvärdering av lagrets produktivitet ger en tydlig bild av vilka processer som tillför värde och vilka som inte gör det. Dessutom registrerar och utvärderar WAMAS® LRM lager faser som inte tillför mervärde, men som ändå är nödvändiga. 

Med utvärdering i realtid blir värdefull information tillgänglig och det blir möjligt att identifiera de områden som visar optimeringspotential. Utvärderingen kan anpassas och filtreras på många sätt. Detta förenklar väsentligt planeringen vad gäller personalfördelning. Individuella skärmbilder och tidsstyrda rapporter kan automatiskt skapas och skickas.

Definierade nyckeltal för personalfördelningsplanering gör det enklare att styra den dagliga driften i lagret. Informationen är tillgänglig när som helst och möjliggör framförhållning för planering och optimal resursanvändning. Därigenom kan lagrets produktivitet öka.

  • Löneberäkning baserad på överenskomna KPI

  • Medarbetarutvärderingar och -frågeformulär

  • Fristående eller integrerat i WAMAS WMS

  • Standardrapporter och skärmbilder

  • Jämförelse planerad tid/verklig tid

  • Fritt definierbara tidsblock

  • Personalplanering

  • Prognosplanering

Användningen av system för planering och styrning av personalresurser är en viktig konkurrensfördel för många företag. På grund av intralogistiska utmaningar som belastningstoppar och ökade volymer ökar pressen hela tiden på företagen. Effektiv användning och snabbt tillhandahållande av resurser är viktigare än någonsin och många företag behöver större lager och mer personal.

Hur kan vi hjälpa?