WAMAS® LRM

WAMAS® Labor and Resource Management – maximal prestanda och transparens för lagret

WAMAS® Labor and Resource Management-system, WAMAS® LRM, kompletterar produkt- och tjänsteutbudet för den lokala logistikprogramvaran WAMAS®. Kombinationen av dessa två system optimerar intralogistikprestandan och garanterar maximal informationstransparens. WAMAS® LRM kan användas som ett fristående system eller integrerat med ett befintligt Warehouse Management System som WAMAS®.

WAMAS® LRM är ett intelligent system som analyserar både enskilda processer och hela det lokala materialflödet. Resultaten kan göras tillgängliga på många olika sätt. Dagliga rapporter skapar transparens för alla processer inom lagret. Genom att analysera olika tidsperioder blir det enklare att lokalisera när och var belastningstoppar eller dödtider förekommer.

OPTIMERAR LAGERPROCESSER OCH STYR EFFEKTIVT FÖRDELNINGEN AV PERSONAL PÅ LAGRET.

WAMAS® LRM beräknar alla avstånd och därmed förbundna kör- och hanteringstider i lagret. Beroende p transportmedlet och snitthastigheten delar systemet upp alla lagerprocesser i tidsblock som kan definieras fritt. Den ideella tidsåtgången för varje aktivitet jämförs sedan med den tid som varje aktivitet faktiskt tar. Denna utvärdering av lagrets produktivitet ger en tydlig bild av vilka processer som tillför värde och vilka som inte gör det. Dessutom registrerar och utvärderar WAMAS® LRM lagerfaser som inte tillför mervärde, men som ändå är nödvändiga. 

Med utvärdering i realtid blir värdefull information tillgänglig och det
blir möjligt att identifiera de områden som visar optimeringspotential.
Utvärderingen kan anpassas och filtreras på många sätt. Detta förenklar 
väsentligt planeringen vad gäller personalfördelning. Individuella
skärmbilder och tidsstyrda rapporter kan automatiskt skapas och skickas.

Definierade nyckeltal för personalfördelningsplanering gör det enklare att styra den dagliga driften i lagret. Informationen är tillgänglig när som helst och är möjliggör framförhållning för planering och optimal resursanvändning. Därigenom kan lagrets produktivitet öka.

• Fritt definierbara tidsblock

•  Jämförelse planerad tid/verklig tid

• Utvärdering av prestandadata och KPI

• Löneberäkning baserad på överenskomna KPI

• Personalplanering

•  Prognosplanering

• Standardrapporter och skärmbilder

• Fristående eller integrerat i WAMAS WMS

• Medarbetarutvärderingar och -frågeformulär

Användningen av system för planering och styrning av personalresurser är en viktig konkurrensfördel för många företag. På grund av intralogistiska utmaningar som belastningstoppar och ökade volymer ökar pressen hela tiden på företagen. Effektiv användning och snabbt tillhandahållande av resurser är viktigare än någonsin och många företag behöver större lager och mer personal.

Software Solutions for your logistics

WAMAS® Logistikprogram

SAP EWM implemented by IT experts: customized and from a single source

SAP EWM

Inga tillgängliga möjligheter

HUR KAN VI HJÄLPA?

[---Error_NoJavascript---]