Nyckeltal och dashboards

Fullständig transparens för välgrundade beslut

WAMAS® Lighthouse ”logistikförarplats” från SSI SCHÄFER kombinerar klassisk visualiseringsteknik med visning av logistiska prestandaindikatorer. Med WAMAS® Lighthouse kan du se, mäta och analysera flödet i ditt system för att få underlag för säkra beslut.

Den centrala informationsplattformen visualiserar inte bara ditt system utan även materialflödet, visar resultatindikatorer och ger dig omfattande kontrollmöjligheter. Denna informationskontaktpunkt kombinerar det tekniska och logistiska perspektivet med driftdata i en panel som är individuellt utformat för olika användargrupper.

STATE-OF-THE-ART MJUKVARUTEKNOLOGI OCH PRESTANDA SOM VÄXER MED DITT FÖRETAG

Lagernyckeltal

WAMAS Lighthouse

Lagernyckeltal

FULLSTÄNDIG TRANSPARENS FÖR VÄLGRUNDADE BESLUT

WAMAS® Lighthouse sätter användaren i centrum. Systemets intuitiva gränssnitt gör det enkelt att använda och underlättar navigeringen i systemet.

 • Användarfokuserad design och intuitivt gränssnitt

 • Konfigurerbara diagram och paneler för olika roller

 • Skalbar och plattformsoberoende webbapplikation

 • Stöder tekniker och underhållspersonal med detaljerade och strukturerade tekniska vyer av systemet

 • Stöder lagerchefer och driftpersonal med detaljerade och strukturerade vyer över systemets logistiska aspekter, t.ex. prestanda, materialflöde eller orderhantering

 • Uppgraderingsbar

 • 24/7 support över hela världen

•    Snabb feldiagnos
•    Färre fel
•    Systemstillestånd undviks 
•    Förbättrad tillförlitlighet, tillgänglighet och effektivitet

WAMAS® Lighthouse är en skalbar webbapplikation, som kan användas på många olika stationära eller mobila enheter. WAMAS® Lighthouse-servern är plattformsoberoende, resurseffektiv och kan köras på flera olika operativsystem.

 • Systemvisualisering

 • Resultatnyckeltal

 • Materialflödesvisualisering

 • Lagrets funktionsstatus: central informationspunkt för insamling och distribution av systemmeddelanden, larmhantering med olika larmnivåer, felinformationsservice och felrapportsystem

 • Olika systeminformationsdisplayer

 • Dagliga användar- och hanteringsrapporter

 • Kombination av olika informationer i en enda vy

 • Analys av långtidsdata

NEDLADDNING

Den rätta lösningen för alla marknadssektorer. SSI SCHÄFER kombinerar erfarenhet med skräddarsydda lösningar.

Broschyr Mjukvarulösningar

Broschyr Mjukvarulösningar  Intelligenta IT-lösningar för dagens och morgondagens intralogistiska utmaningar

859.1 KB

Broschyr Automation  Skräddasydda lösningar inom olika marknassektioner.

Broschyr Automation 2017 Tyskland. Skräddasydda lösningar inom olika marknassektioner. SSI Schäfer skräddar syr intralogistiska lösningar inom en mängd olika branscher. Lösningar som effektiviserar din lagring. 1.1 MB

HUR KAN VI HJÄLPA?

[---Error_NoJavascript---]