Mjukvarulösning Nyckeltal och Dashboards

Nyckeltal och dashboards

Fullständig transparens för välgrundade beslut

WAMAS® Lighthouse ”logistikförarplats” från SSI SCHÄFER kombinerar klassisk visualiseringsteknik med visning av logistiska prestandaindikatorer. Med WAMAS® Lighthouse kan du se, mäta och analysera flödet i ditt system för att få underlag för säkra beslut.

Den centrala informationsplattformen visualiserar inte bara ditt system utan även materialflödet, visar resultatindikatorer och ger dig omfattande kontrollmöjligheter. Denna informationskontaktpunkt kombinerar det tekniska och logistiska perspektivet med driftdata i en panel som är individuellt utformat för olika användargrupper.

NYCKELTAL OCH DASHBOARDS

Wamas Lighthouse

WAMAS Lighthouse

Lagernyckeltal

FULLSTÄNDIG TRANSPARENS FÖR VÄLGRUNDADE BESLUT

WAMAS® Lighthouse sätter användaren i centrum. Systemets intuitiva gränssnitt gör det enkelt att använda och underlättar navigeringen i systemet.

 • Stöder lagerchefer och driftpersonal med detaljerade vyer över systemets logistiska aspekter, t.ex. prestanda, materialflöde eller orderhantering

 • Stöder tekniker och underhållspersonal med detaljerade och strukturerade tekniska vyer av systemet

 • Konfigurerbara diagram och paneler för olika roller

 • Skalbar och plattformsoberoende webbapplikation

 • Användarfokuserad design och intuitivt gränssnitt

 • 24/7 support över hela världen

 • Uppgraderingsbar

 • Förbättrad tillförlitlighet, tillgänglighet och effektivitet

 • Systemstillestånd undviks 

 • Snabb feldiagnos

 • Färre fel

WAMAS® Lighthouse är en skalbar webbapplikation, som kan användas på många olika stationära eller mobila enheter. WAMAS® Lighthouse-servern är plattformsoberoende, resurseffektiv och kan köras på flera olika operativsystem.

 • Lagrets funktionsstatus: central informationspunkt för insamling och distribution av systemmeddelanden, larmhantering med olika larmnivåer, felinformationsservice och felrapportsystem

 • Kombination av olika informationer i en enda vy

 • Dagliga användar- och hanteringsrapporter

 • Olika systeminformationsdisplayer

 • Materialflödesvisualisering

 • Analys av långtidsdata

 • Systemvisualisering

 • Resultatnyckeltal

NEDLADDNING

Image IT Brochure. High performance, scalable software for your business.

Image IT Brochure. High performance, scalable software for your business. Intelligent solutions for the intralogistics challenges of today and tomorrow.

854.9 KB

Expertis inom varje bransch

SSI SCHÄFER:s expertis innefattar specifik kompetens och långsiktiga erfarenhet med individuella lösningar.

1.3 MB
Hur kan vi hjälpa?