Standardiserad logistikplattform

E-handel och förvandlingen från säljarens till köparens marknad har lett till hög tillväxt, framför allt inom handeln. Följden är anpassad produktion, ökade förväntningar från kunderna och allt kortare produktlivscykler samt snabba produkt- och kollektionsändringar. Mindre ordermängder med högre orderfrekvens är en utmaning för intralogistiken när det gäller att tillgodose kundernas krav.

För att anpassa sig efter marknaden krävs en heltäckande logistikplattform för alla handelsvägar och tillhörande planering, disposition och styrning av logistiken i ett flexibelt Warehouse Management System.

[---Error_NoJavascript---]