Fördelar

  • Trevlig arbetsplats

  • Internationella aktiviteter

  • Flexibel arbetstid

  • Löpande utbildning och vidareutbildning

  • Tjänstepension

  • Hemmakontor för fältpersonal