Technology China, Kunshan

Närheten till kunden: Intralogistik i Kina

Tillväxt på växande marknader. Ett tecken på globalisering, lika mycket i utvecklingen av automationssystem och intelligenta intralogistiklösningar som för engagemang på potentiella försäljningsmarknader, såsom Asien. SSI SCHÄFER är det första företaget inom sektorn att etablera ett modernt 6 000 m² tekniskt centrum nära Shanghai. Den öppnades framgångsrikt den 21 april 2017 med en officiell invigningsceremoni med 200 besökare från olika marknadssektorer som tillverkning, hälso- och sjukvård, detaljhandel och grossisthandel, mat och dryck och mode. "Med detta steg vill vi inte bara stärka vår närvaro på en viktig framtida marknad", förklarar Jonathan Kwok, VD Automation China av SSI SCHÄFER. "Det nya teknologicentret är också det perfekta stället för att presentera SSI SCHÄFER-gruppens produktutbud och framförallt för kontakt med kunderna, vilket ger oss möjlighet att utbyta information. Vi kommer också att fokusera på att utveckla specifika lösningar skräddarsydda för marknaden. I det nya teknologicentret levererar vi effektiv intralogistik till marknadsaktörerna i det området. "

Teknikcentret som är beläget i Östra Kina ger kunder från hela landet möjlighet att se systemen, hur de fungerar och vilken effektivitet de har.

Intralogistiska specialister informerar om SSI SCHÄFER koncernens utbud och tjänster och hur man kan bidra till moderna logisitkcentra.

 "I Kunshan främjar vi också kunskapsutbytet mellan forskning och praktisk tillämpning samt att integrera resultaten i vår produktutveckling", säger Kwok. "Teknikcentret kommer snart att bli flaggskeppet i SSI SCHÄFER-gruppens utbud av tjänster på den kinesiska marknaden."

Centret kommer användas för interna utbildningar, kundbesök, informationsträffar. Förutom det kommer det också finnas presentationer på automatiseringslösningar från verksamheter.

Kunderna kan titta närmare på SSI SCHÄFER-produkter, inklusive Schäfer Carousel System (SCS) med anslutna Pick-to-Tote arbetsstationer, LOGIMAT®-hiss eller A-Frame och S-Pemat automatiska plockningssystem som är speciellt utvecklad för applikationer inom läkemedelsindustrin. Komponenterna är intelligent sammankopplade via vår WAMAS®logistik-programvara och kontrollerar alla intralogistika processer, både i manuella och helautomatiska lager.
Nya utvecklingar och systemändringar kommer presenteras. På teknikcentret kommer det att bl a. finnas demos av lagerställ. Konstruktionen av ett höghus med ett gångjärn med Exyz förvaringshämtningsmaskin och palltransportsystem exemplifierar alternativen för (energieffektiva) lagerprocesser. Detta ger besökarna en inblick i den senaste tekniken. Och det finns mer: "Dialogen med kunderna kommer att forma utvecklingen av ytterligare marknads- och sektor pecifika produkter och system", säger Kwok med säkerhet. "Detta gör SSI SCHAEFER-koncernens teknologicenter i Kunshan nära Shanghai en viktig del av deras globala affärsstrategi."

Kontaktperson

Lea Werthebach PR Manager Telefonnummer: +49 2735 70-395 Mail: lea.werthebach@ssi-schaefer.com
[---Error_NoJavascript---]