image01_handlingaward_2018.jpg

SSI Carrier erhåller den åstundade ”handling award 2018”

En oberoende panel av domare utnämner det innovative sorteringssystemet för transportfickor till vinnare i kategorin ”Warehousing, order picking and intralogistics”.

Högeffektiv transport, ackumulering, dynamisk bufferering, sekvensiering och sortering – med dessa karakteristika för optimerade processer inom e-handel och flerkanals distribution övertygade SSI Schäfer Carrier sorterare för transportfickor den oberoende industriprisjuryn: Den 9 oktober 2018 mottog SSI Schäfer utmärkelsen ”handling award 2018 i kategorin ”Warehousing, order picking and intralogistics”.  Denna industriutmärkelsen utdelas i fyra kategorier och ger utryck för nyskapande värde och innovation, kundnytta, hållbarhet och kommersiell livskraft hos ”tekniska innovationer avgörande för indusri 4,0” säger Anja Karliczek, minister för utbildning och forskning i förbundsrepubliken. Priset utdelades under en stort arrangemang på den internationella mässan Automation in Production and Assembly, Motek i Stuttgard, Tyskland.​​​​​​​​​​​​​​

Förutom ”handling award 2018” är SSI Carrier också uppsatt på rankinglistan för ”Industriepreis 2018 och är klassat ”Best of 2018”. ”Dessa utmärkelser för detta högdynamiska sorteringssystem för transportfickor bestyrker vårt fokus och de långsiktiga investeringarna i produkt- och lösningsorienterad utveckling hos SSI Schäfer” hävdar Michael Mohr, Exectutive vice President Sales hos SSI Schäfer. ”Vi designade SSI Carrier med direkt fokus på kunden och sålunda utvecklade en intelligent lösning för att möta de aktuella utmaningarna inom flerkanalsdistribution. Det har mottagits extremt positivt och är mycket efterfrågat på marknaden.

SSI Carrier: mångsidigt, ekonomiskt och prisvinnande

Det modulära sorteringssystemet för transportfickor är predestinerat för parallell hantering av multipla distributionskanaler och lämpar sig särskilt som dynamisk returbuffert för e-handeln. Sorteraren hanterar upp till 10.000 lastbärare per timme och kan användas för alla möjliga typer av produkter såsom skor, elektronik, hushållsprodukter, kosmetika eller kläder med vikter upp till 3 kilo.

Det modulära konceptet från SSI Schäfer garanterar inte bara en skonsam transport med ökad lagringtäthet, utan också hög tillgänglighet och snabb pålitlig orderbearbetning. Den tillämpade RFID tekniken garanterar felminimering, tillförlitlighet och processtabilitet hos systemet. Allt som allt så kombinerar SSI Carrier bedömningskriterierna som bildar basen för ”handling award 2018: en övertygande innovativ teknologi som förbättrar produktionsprocesser och har unika kännetecken.

[---Error_NoJavascript---]