Personuppgifter

Personuppgifter är information som är hänförliga till din identitet, inklusive ditt namn, adress, telefonnummer och e-postadress. Denna information hanteras alltid i enlighet med kraven i Dataskyddsförordningen och andra bestämmelser i de dataskyddslagar som gäller för vårt företag.

Det finns i princip inget krav på att du ska dela med dig av dina personuppgifter när du använder vår webbplats. Det finns emellertid några fall där vi behöver behandla dina personuppgifter för att kunna tillhandahålla de tjänster du önskar använda.

Detsamma gäller exempelvis om vi behöver skicka informationsmaterial eller varor du beställt eller om vi behöver svara på dina specifika frågor. I dessa fall kommer vi informera dig om detta.

Om det inte finns någon annan rättslig grund för behandling av dina personuppgifter begär vi ditt samtycke för att få utföra behandlingen.

Vidare lagrar och behandlar vi endast personuppgifter som du har lämnat till oss frivilligt och, i förekommande fall, data som vi samlar in automatiskt när du besöker vår webbplats (t.ex. din IP-adress och namnet på de sidor du besökt, den webbläsare du använder och ditt operativsystem, datum och tid för åtkomst, sökmotorer som använts och namn på nedladdade filer).

Då du använder våra tjänster samlar vi i regel endast in de uppgifter vi behöver för att tillhandahålla dessa tjänster. Om vi ​​ber dig om andra uppgifter är denna information valfri. Personuppgifter behandlas endast för att tillhandahålla de efterfrågade tjänsterna och för att skydda våra egna berättigade intressen.

Följande kategorier av personuppgifter kan komma att samlas in när du besöker vår hemsida eller genom annan behandling som beskrivs i denna policy avseende dataskydd.

 

  • Huvuddata (namn, adresser, etc.)

  • Andra personuppgifter tillhandahållna av dig (personliga intressen, etc.)

  • Avtalsuppgifter (kundnummer, kontraktnummer, etc.)

  • Innehållsuppgifter (texter, foton, videos, etc.)

  • Kontaktuppgifter (e-mail, telefonnummer, etc.)

  • Metadata (IP-adresser, produktinformation, etc.)

  • Användardata (besöksinformation, tillgångsinformaton, etc.)

  • Personer som påverkas är användare och parter intresserade av våra erbjudanden.