Ett koncept och många vinnare

Det är inta bara ditt företag som tjänar på vårt koncept ergonomics@work!® utan också dina anställda och dina kunder.

Fördelar för de anställda

Motivationen ökar, företagsklimatet förbättras. Onödiga ansträngningar, arbetsrelaterade hälsoproblem och möjliga trötthetssymptom undviks genom att arbetsplatsen anpassas till de anställda. Detsamma gäller för arbetsprocesserna.

Fördelar för dina kunder

Snabbare produktionsprocesser, färre fel – exempelvis genom optimering av arbetsplatserna, speciellt vid varumottagningen.

Fördelar för ditt företag

Dina kostnader reduceras, stilleståndstider och fel minimeras, samtidigt som produktiviteten hos dina anställda ökar, till exempel genom färre utmattningssymptom. 

Fördelar:

  • Ökad produktivitet och högre kvalitet

  • Minskad fysisk ansträngning och förbättrad hälsa för dina anställda

  • Beprövad användbarhet

  • Tydliga kostnadsfördelar

  • Improduktiva aktiviteter reduceras

  • Lägre felfrekvens

  • Reducerade processtider

  • Arbetsrelaterade hälsoproblem undviks

  • Färre sjukdagar

[---Error_NoJavascript---]