Fördelar

  • Ergonomiskt optimerat gränssnitt människa-maskin

  • Lyft på arbetsplatsen undviks tack vare ett saxlyftbord

  • Varorna levereras på pallar direkt till arbetsplatsen

  • Dämpande golvmattor för stående arbete

  • Geometriskt arrangemang av varorna och lagerbehållarna så nära varandra som möjligt

  • Genomtänkt avfallshantering (borttagningsintervall) för bortskaffning av kartonger (kartongband) samt plast- och restavfall (integrerade avfallsbehållare)

  • Materialflödet följer konsekvent tyngdkraften

  • Visuellt programvarustöd för inlagringsprocessen genom lämplig menynavigering med grafik

  • Ytterligare en funktion som implementerats: Inlagring av returer från läkemedelsmarknaden

[---Error_NoJavascript---]