Fyra mål som uppnås med ergonomics@work!®

Med ergonomics@work!® når SSI SCHÄFER fyra mål inom varje produktgrupp:

  • Laster transporteras endast horisontellt eller också nedåt med hjälp av tyngdkraften. Detta är ergonomiskt och skonar rygg och leder.

  • Onödiga rörelser undviks. Arbetsplatsen är utformad efter användaren. Genom att rörelserna minimeras kan tidsåtgången för varje arbetssteg reduceras och effektiviteten ökas.

  • Tydligt utformade arbetsplatser plus enkel hantering vilket gör att användarens uppmärksamhet kan fokuseras på ett steg i taget. Ljussensorer och programvarubaserade system bidrar till att höja kvaliteten ytterligare.

  • Design och material väljs så att koncentrationen höjs, rörelsefriheten förbättras och skador undviks. De olika komponenterna rundas av så långt det är möjligt och kontaktytorna tillverkas av trä.

Vår Pick to Tote-arbetsplats är ett av flera exempel på hur dessa mål har förverkligats. Tack vare den ergonomiska utformningen möjliggörs en kvalitetshöjning på upp till 300 procent!

[---Error_NoJavascript---]