Fördelar:

  • Maximal flexibilitet vid godstransport

  • Ökad effektivitet genom helautomatiserade processer

  • Optimerat materialflöde

  • Täcker ett stort antal applikationer inom den interna logistiken

  • Kostnadseffektiv energiförsörjning genom 2Lite batteriteknik

[---Error_NoJavascript---]