Fördelar

  • Automatiserad hantering av tunga laster (tunga pallar, trummor, valsar eller boxar)

  • Flexibel och skalbar automatisering av företagsinterna materialflöden

  • Optimal anpassning till föränderliga marknadskrav

  • Enkel integration och låga krav på (IT-)infrastruktur

  • Maximal flexibilitet när det gäller systemförändring och utbyggnad

  • Ingen avgränsning från övriga arbetsområden genom barriärer etc

  • Hög tillgänglighet 

[---Error_NoJavascript---]