Större effektivitet och mer flexibilitet med AGV

 • Flexibel och skalbar automatisering av företagsinterna materialflöden

 • Varaktig minskning av ledtider

 • Låga investerings- och driftkostnader

 • Minimala infrastrukturförändringar krävs

 • Reducerade följdkostnader (genom minimerade transportskador och felleveranser)

 • Optimal anpassning till logistikmarknadens krav

 • Individuell konfiguration av den egna logistikfordonsflottan

 • Maximal flexibilitet för lagerintern plockning

 • Skonsam och säker transport av skiftande gods och olika lastbehållare

 • Enkel integration och låga krav på

 • Förbättrad ergonomi och optimala materialflöden

 • Ökar driftsäkerhet och förbättrade arbetsförhållanden

 • Klan användas i krävande miljöer (djupfrysningsmiljö eller riskområden)

 • Innovativt energikoncept (automatisk och snabb lastning)

 • Maximal flexibilitet när det gäller systemförändring och utbyggnad

[---Error_NoJavascript---]