Den optimala produktportföljen för din individuella totallösning

Styrkan i vår produktportfölj för självstyrande transporter är att vi kan utveckla individuella totallösningar baserade på högstandardardiserade fordonstyper.

Medan 2Move®-systemet är konstruerat för transport av gods mellan olika avlämningspositioner, kan 2Stack®-systemet användas för automatiserad hantering av alla slag av pallar i lager- och produktionsmiljöer. 2Store®-systemet lämpar sig för hantering av pallar med tung last på höga höjder, medan 2Pick®-systemet  stöder plockning enligt person-to-goods principen genom användning av utrustning för upptagning av plockade varor. Vårt automatstyrda transportsystem WEASEL®  utmärktes 2016 med det tyska Industripriset och den internationella priset IFOY Award.

[---Error_NoJavascript---]