Det automatstyrda transportsystemet WEASEL®

Det automatstyrda transportsystemet WEASEL® från SSI SCHÄFER är den idealiska lösningen för automatisering av transporterna i befintliga lagersystem. Flexibelt och högeffektivt garanterar WEASEL® säker transport av dina behållare, kartonger och även hängande varor. Naturligtvis kan WEASEL® också användas utanför lagret, till exempel för försörjning i produktionen.

Transportvagnarna kan utrustas för manuell, halvautomatisk eller helautomatisk drift, beroende på kundens önskemål. En manuell överlämningsstation kan till exempel bestyckas i förväg av de anställda. Fleet controller-systemet skickar WEASEL® till motsvarande station, där lastbärarna sedan plockas upp automatiskt av WEASEL®. Ännu effektivare sker överlämnandet med en överlämningstransportör. Transportören kan ta ett stort antal behållare, buffra dem och fördela dem på de tillgängliga vagnarna. Dessutom kan den ta emot varor från WEASEL® och överföra dem till ett befintligt transportörsystem.

DET AUTOMATSTYRDA TRANSPORTSYSTEMET WEASEL®

Flexibelt och ytterst effektivt.

AGV WEASEL®

Automatstyrda transportsystem blir en integrerad del av lösningsportföljen för helautomatiska intralogistiksystem.

AWARD-WINNING TECHNOLOGY

"Best of 2016” industry prize along with the IFOY Award in the Intralogistics Solutions” category.

[---Image_alt---] IFOY Award WEASEL® [DAM:IMAGE:SV:1718]

IFOY Award WEASEL

Under 2016 fick vårt WEASEL®-system två utmärkelser: Det tyska Industripriset – med betyget ”Best of 2016” – och IFOY Award i kategorin ”Intralogistic Solutions” med projektet ”Next Level Logistics”. Även du kan dra nytta av systemets höga ekonomiska, tekniska och ekologiska nivå.

AUTOMATED GUIDED VEHICLE WEASEL® IN FASHION LOGISTICS

Fashion logistics service provider, NextLevel Logistik GmbH, relies on a fleet of automated guided vehicles WEASEL® for its internal goods transport. From bins and boxes to trays or miscellaneous products of various sizes (up to 35 kg), the barrier-free WEASEL® handles practically every transport task.

 

WEASEL® IN ACTION

For the automation of internal transports on its production site Bachmann Forming AG relies to an IFOY Award 2016 winning solution with automated guided vehicles WEASEL® from SSI SCHAEFER. The project was realized within 5 weeks only - and paid for itself within a few months.

 

NAVIGERING OCH FÖRDELAR

Flexibel utan åtkomstbegränsningar – transport av laster, lådor och smådelar.

Till skillnad från traditionella automatstyrda transportsystem kräver WEASEL® inget omfattande sensorsystem och inga komplexa styrsystem. WEASEL®-navigerar längs en optisk bana, som anbringas snabbt och enkelt och som kan anpassas flexibelt efter dina behov. WEASEL® når hastigheter på upp till 1 m/s på sträckor med upp till 20 procents stigning.

WEASEL®-systemen är flexibla, skalbara och kan utan omfattande arbete integreras i befintliga intralogistiklösningar. Det standardiserade styrprogrammet är snabbt och enkelt att installera. Det gör att systemet kan skalas upp eller ner med kort varsel. Transportorderna kan genereras antingen manuellt via en trådlös strömbrytare (stand-alone-lösning), med ett tredjepartssystem som exempelvis produktionsmaskiner med PLC, eller också med ditt materialflödessystem. En fleet controller hanterar transportorderna och fördelar dem till vagnarna.

Strömförsörjningen sker via underhållsfria batterier, som laddas antingen manuellt i en laddningsenhet eller automatiskt med hjälp av golvkontakter.

 WEASEL® kan arbeta upp till 16 timmar på en batteriladdning.

 • Skonsam och säker transport av behållare, kartonger och hängande varor (upp till 35 kg)

 • Investeringen betalar sig på mindre än ett år

 • Barriärfri transportlösning med litet utrymmesbehov

 • Kostnadseffektiv sekvensering av transportgodset

 • Kostnadseffektiv hantering av belastningstoppar

 • Enkel skalbarhet

 • Flera påbyggnader för bästa ergonomi

 • Personsäkerhet utan omfattande sensorteknik

 • Maximal flexibilitet vid systemförändring och utbyggnad

 • Okomplicerad integration i befintliga system

 • Enkel sammankoppling med företagsinterna materialflöden

MATERIAL ATT LADDA NER

Brochure WEASEL EN

Brochure WEASEL EN

2.4 MB

HUR KAN VI HJÄLPA?

[---Error_NoJavascript---]