Fördelar

  • Transport och buffring av lagertråg samt rullcontainrar med upp till 200 kg nyttolast

  • Temperaturintervall: -28 °C till +45 °C

  • Designprofilerna möjliggör en modulär konstruktion

  • Alla viktiga komponenter kan monteras med klämförbindningar

  • Produktskonande transport tack vare gummerade rullar 

  • Skyddsplåtar förhindrar oavsiktliga ingrepp i rörliga delar

  • Stödens höjd kan justeras för att kompensera för ojämnheter i underlaget

  • Hög stabilitet och flexibilitet tack vare en speciell bärprofil

  • Rullar och band av gummi används för att reducera buller och öka effektiviteten

  • I kombination med elementen i Schäfer Case Picking (SCP) systemet finns möjliggörs ytterligare funktioner som till exempel separering med en case-wheeler på minsta möjliga utrymme

[---Error_NoJavascript---]