Palltransportörsystem

Palltransportörsystemen från SSI SCHÄFER är en god och ekonomisk lösning för hantering av repetitiva interna transportprocesser. Modulkonstruktionen, de på fabriken förmonterade komponenterna och den energisparande, frekvensstyrda drivningen möjliggör flexibla interna transporter mellan produktion, lager, plockning och leverans, och garanterar ett optimalt materialflöde.

SSI SCHÄFER palltransportörsystem hanterar de flesta format av lastbärare, till exempel Euro-, DIN industri- och kemipallar lika väl som gallerboxar, Chep-pallar, halvpallar och specialpallar med styckvikter på upp till 1 500 kg. Dessutom kan – med mindre modifieringar – även andra lastenheter transporteras.

Individuell systemdesign 

Designprofiler för en modulär konstruktion, en speciell bärprofil för kedjetransportörer och rullbanor, drivna eller medlöpande transportbanor, band- och teleskoptransportörer – med våra transportörelement och vårt omfattande sortiment av tillbehör kan vi alltid erbjuda dig en individuell systemdesign.

Dessutom tillverkar vi alla komponenter i våra egna anläggningar och kan därför garantera konstant kvalitet och högsta tillförlitlighet i våra system.

Flexibilitet, enkel installation och en underhållsvänlig design kännetecknar våra komponenter till palltransportörsystemen. Den energisparande frekvensstyrda drivningen garanterar reducerade driftkostnader.

FLEXIBILITET OCH EKONOMI I ETT SYSTEM

 • Speciell bärprofil för kedjetransportörer och rullbanor

 • Designprofilerna möjliggör en modulär konstruktion

 • Produktskonande transport

 • Alla viktiga komponenter kan monteras med klämförbindningar

 • Transportörelementen kan anpassas till många olika lastbärare

 • Kedjetransportörer och rullbanor kan levereras i individuella längder

 • Automatisk anslutning till höglager

 • Underhållsvänlig utformning av alla konstruktionselement (lägre driftkostnader)

 • Hög kvalitet och lång livslängd för systemen

 • Förmontering och kabeldragning i vår egen produktionsanläggning

 • Enkelt och snabbt byte av stödvalsar med tangentialdrivning

 • Ständig vidareutveckling och uppdatering av komponenterna

 • Palltransportörens komponenter kan användas i temperaturer från -28 °C till +45 °C

PALLCONVEYING SYSTEM PÅ JYSK

Logistikcenter med pallconveyorsystem, lagrings- och hämtningsmaskiner samt logistikprogram.

Helt automatiserat höglager

SSI SCHÄFER har tidigare förverkligat distributionscentra i Danmark och Polen för den danska möbelhandlaren JYSK. Samarbetet har nu fortsatt med projektet för det svenska lagret i Nässjö där JYSKs befintliga distributionscenter ska utökas med 75 000 pallutrymmen vilket resulterar i totalt 165 000 pallutrymmen. Lagret betjänar alla JYSK butiker i Sverige och Finland. Dubbla djupa pallutrymmen serveras av 10 dubbla djuptallkranar av typen Exyz. Inkluderat i leveransen är också ett helt nytt fraktområde, transportteknik och den omfattande logistikprogrammet WAMAS® från SSI SCHÄFER.

HUR KAN VI HJÄLPA?

[---Error_NoJavascript---]