Palltransportörsystem

Palltransportörsystemen från SSI SCHÄFER är en god och ekonomisk lösning för hantering av repetitiva interna transportprocesser. Modulkonstruktionen, de på fabriken förmonterade komponenterna och den energisparande, frekvensstyrda drivningen möjliggör flexibla interna transporter mellan produktion, lager, plockning och leverans, och garanterar ett optimalt materialflöde.

SSI SCHÄFER palltransportörsystem hanterar de flesta format av lastbärare, till exempel Euro-, DIN industri- och kemipallar lika väl som gallerboxar, Chep-pallar, halvpallar och specialpallar med styckvikter på upp till 1 500 kg. Dessutom kan – med mindre modifieringar – även andra lastenheter transporteras.

Individuell systemdesign 

Designprofiler för en modulär konstruktion, en speciell bärprofil för kedjetransportörer och rullbanor, drivna eller medlöpande transportbanor, band- och teleskoptransportörer – med våra transportörelement och vårt omfattande sortiment av tillbehör kan vi alltid erbjuda dig en individuell systemdesign.

Dessutom tillverkar vi alla komponenter i våra egna anläggningar och kan därför garantera konstant kvalitet och högsta tillförlitlighet i våra system.

Flexibilitet, enkel installation och en underhållsvänlig design kännetecknar våra komponenter till palltransportörsystemen. Den energisparande frekvensstyrda drivningen garanterar reducerade driftkostnader.

FLEXIBILITET OCH EKONOMI I ETT SYSTEM

 • Speciell bärprofil för kedjetransportörer och rullbanor

 • Designprofilerna möjliggör en modulär konstruktion

 • Produktskonande transport

 • Alla viktiga komponenter kan monteras med klämförbindningar

 • Transportörelementen kan anpassas till många olika lastbärare

 • Kedjetransportörer och rullbanor kan levereras i individuella längder

 • Automatisk anslutning till höglager

 • Underhållsvänlig utformning av alla konstruktionselement (lägre driftkostnader)

 • Hög kvalitet och lång livslängd för systemen

 • Förmontering och kabeldragning i vår egen produktionsanläggning

 • Enkelt och snabbt byte av stödvalsar med tangentialdrivning

 • Ständig vidareutveckling och uppdatering av komponenterna

 • Palltransportörens komponenter kan användas i temperaturer från -28 °C till +45 °C

PALLET CONVEYING SYSTEMS AT JYSK

Logistics center with pallet conveying systems, storage and retrieval machines and logistics software.

Fully automated high-bay warehouse

In the past SSI SCHAEFER has already realized distribution centers in Denmark and Poland for the Danish furniture retailer JYSK. The cooperation has now continued with the project for the Swedish warehouse in Nässjö, where JYSK’s existing distribution center is about to be expanded by 75,000 pallet spaces resulting in a total of 165,000 pallet spaces. The warehouse serves all JYSK stores in Sweden and Finland. The double deep pallet spaces are served by 10 double-deep pallet cranes type Exyz. Included in the delivery is also a brand new shipping area, conveyor technology and the extensive logistics software WAMAS® from SSI SCHAEFER.

HUR KAN VI HJÄLPA?

[---Error_NoJavascript---]