Plastlamelltransportörer

Plastlamelltransportörer – för pallfri transport

Att avstå från konventionella lastbärare i det interna materialflödet ger många fördelar. Returtransporten av tompallar med åtföljande hanteringskostnader bortfaller. Det optimerar både den tillgängliga kapaciteten och lagerhanteringen. Med de innovativa plastlamelltransportörerna från SSI SCHÄFER kan varorna transporteras både med och utan lastbärare. Koppla samman lager och produktion och utnyttja den höga genomströmningen och det optimerade materialflödet.  

Lastningsstationerna, transportbanden, lyftarna, vändstationerna, shuttlevagnarna, svängstationerna och vertikaltransportörerna är genomgående utrustade med plastlamelltransportörer. Det gör att systemet är speciellt lämpat för transport och distribution av individuella, heterogena varor. Lastningsstationen i markplan är åtkomlig med både manuella pallyftar och gaffeltruckar. Totalt kan gods upp till 1,6 meters bredd transporteras.

Heltäckande support

SSI SCHÄFER utvecklar på begäran även individuella produkter. Vi analyserar tillsammans med dig dina specifika lagerprocesser och lagerkrav och hittar din optimala lösning.

EFFEKTIVT MATERIALFLÖDE MED OCH UTAN LASTBÄRARE

 • Transport av gods upp 1,6 meters bredd

 • Varutransport med och utan lastbärare möjlig: ett transportband för allt

 • Återvinningsbara lastbärare

 • Hög flexibilitet

 • Robust utförande

 • Modulkonstruktion och hög standardisering

 • Ingen returtransport av tompallar behövs vilket betyder lägre hanteringskostnader

 • Lastningsstation i markplan åtkomlig med både manuella pallyftar och gaffeltruckar

 • Signifikant lastrumsoptimering vid transport med lastbil

 • Minimal böjning av transportgodset

 • Reducerade kostnader genom synergieffekter

 • Hög genomströmning

 • Användarvänligt

 • Kontur- och viktkontroll för att förhindra skador på varor och system

 • Säkerhet: start/stopp-ljusbarriär

 • Underhålls- och servicevänliga komponenter

 • Heltäckande support

HUR KAN VI HJÄLPA?

[---Error_NoJavascript---]