Tablartransportörsystem

Effektiv transport och buffrande av tråg

Tablartransportören använder case-transportörteknik för transport och buffring av både fulla och tomma tråg, och kan även transportera rullcontainrar mellan avpalettering och separering.

Tablartransportörsystemet från SSI SCHÄFER använder element som är speciellt utformade för transport av gallertråg. Till transportörsystemets komponenter hör band- och rulltransportörer samt lyft- och vändstationer. Dessa transporterar trågen för inlagring i ett buffertsystem, exempelvis ett tråglager. Andra systemelement som skiktlager, vertikaltransportörer, shuttlevagnar samt olika påbyggnadsdelar kompletterar produktportföljen. 

Kombinationen med case-wheeler-tekniken möjliggör helautomatisk utlagring av artiklar från tablar– antingen i lager eller separat. Överföringen av enstaka artiklar från lagertrågen sker med individuellt styrbara drivna rullar på element från case-transportörsystemet. Tack vare det omfattande utbudet av tillbehör finns det nästan inga gränser för hur materialflödet kan utformas.

 

 

           

TRÅGTRANSPORTÖRSYSTEM: MÅNGSIDIGA TRANSPORTSYSTEM FÖR IN- OCH UTLAGRING AV TRÅG

  • Transport och buffring av lagertråg samt rullcontainrar med upp till 200 kg nyttolast

  • Temperaturintervall: -28 °C till +45 °C

  • Designprofilerna möjliggör en modulär konstruktion

  • Alla viktiga komponenter kan monteras med klämförbindningar

  • Produktskonande transport tack vare gummerade rullar 

  • Skyddsplåtar förhindrar oavsiktliga ingrepp i rörliga delar

  • Stödens höjd kan justeras för att kompensera för ojämnheter i underlaget

  • Hög stabilitet och flexibilitet tack vare en speciell bärprofil

  • Rullar och band av gummi används för att reducera buller och öka effektiviteten

  • I kombination med elementen i Schäfer Case Picking (SCP) systemet finns möjliggörs ytterligare funktioner som till exempel separering med en case-wheeler på minsta möjliga utrymme

HUR KAN VI HJÄLPA?

[---Error_NoJavascript---]