Fördelar

  • Lyftstation med litet underhållsbehov

  • Nyttolast upp till 300 kg (inklusive rullcontainer)

  • Produktskonande transport tack vare gummerade rullar

  • Vår egentillverkning garanterar konstant hög kvalitet

  • Enkel montering, bekvämt underhåll

  • Ständig vidareutveckling och uppdatering av komponenterna

  • Temperaturintervall: -28 °C till + 45 °C (icke-kondenserande)

[---Error_NoJavascript---]