Fördelar

 • Transport av gods upp 1,6 meters bredd

 • Varutransport med och utan lastbärare möjlig: ett transportband för allt

 • Återvinningsbara lastbärare

 • Hög flexibilitet

 • Robust utförande

 • Modulkonstruktion och hög standardisering

 • Ingen returtransport av tompallar behövs vilket betyder lägre hanteringskostnader

 • Lastningsstation i markplan åtkomlig med både manuella pallyftare och gaffeltruckar

 • Signifikant ökning av platsutnyttjandegraden vid transport med lastbil

 • Minimal böjning av godset på transportörerna

 • Reducerade kostnader genom synergieffekter

 • Högt genomflöde

 • Användarvänligt

 • Kontur- och viktkontroll för att förhindra skador på gods och system

 • Säkerhet: start/stopp-ljusbarriärer

 • Underhålls- och servicevänliga komponenter

 • Heltäckande support

[---Error_NoJavascript---]