Fördelar

  •  Transport och buffring av tråg samt rullcontainrar med upp till 200 kg vikt

  • Temperaturintervall: -28 °C till +45 °C

  • Profildesignen möjliggör en modulär konstruktion

  • Alla viktiga komponenter kan monteras med klämförbindningar

  • Skonsam transport tack vare användning av gummiband 

  • Skyddsplåtar förhindrar oavsiktlig åtkomst till rörliga delar

  • Stödens höjd kan justeras för att kompensera för ojämnheter i underlaget

  • Hög stabilitet och flexibilitet tack vare den speciella bärprofilen

  • Rullar och band av gummi används för att reducera buller och öka effektiviteten

  • I kombination med elementen i Schäfer Case Picking (SCP) systemet möjliggörs ytterligare funktioner som till exempel separering med en case-wheeler på minsta möjliga utrymme

[---Error_NoJavascript---]