Fördelar:

 • Speciell bärprofil för kedjetransportörer och rullbanor

 • Designprofilerna möjliggör en modulär konstruktion

 • Produktskonande transport

 • Alla viktiga komponenter kan monteras med klämförbindningar

 • Transportörelementen kan anpassas till många olika lastbärare

 • Kedjetransportörer och rullbanor kan levereras i individuella längder

 • Automatisk anslutning till höglager

 • Underhållsvänlig utformning av alla konstruktionselement (lägre driftkostnader)

 • Hög kvalitet och lång livslängd för systemen

 • Förmontering och kabeldragning i vår egen produktionsanläggning

 • Enkelt och snabbt byte av stödvalsar med tangentialdrivning

 • Ständig vidareutveckling och uppdatering av komponenterna

 • Palltransportörens komponenter kan användas i temperaturer från -28 °C till +45 °C

[---Error_NoJavascript---]