Följande typer erbjuds

Följande typer erbjuds

På såväl vertikala som horisontella transportsträckor kan följande typer av transportörer och funktionsenheter användas:

Manuell transportör:
Används för sektioner med låga volymer och lämpar sig för manuella processteg som kvalitetskontroll, etikettering eller strykning.

Stifttransportör:
Används som sänknings- eller förbindelsetransportör för nivåförändringar på horisontella och vertikala sträckor.

Flerstiftstransportör:
Används liksom stifttransportören vid nivåförändringar. Genom definierade stiftavstånd garanteras en skonsam transport av produkterna.

Klämtransportör:
Detta transportörsystem med lågt dynamiskt tryck lämpar sig för transport, ackumulering och förgrening av klädhängare på horisontella och vertikala transportörsträckor.

Stegtransportör:
Den universella stegtransportören används både som ren transport- och lagringstransportör och som höghastighetssorterare. 

[---Error_NoJavascript---]