Fördelar

  • Hög systemprestanda på upp till 10 000 delar/lastbärare per timme

  • Utomordentligt hög sorteringsnoggrannhet, lastsäkring och processäkerhet

  • Liggande och hängande varor kan transporteras samtidigt 

  • Användarvänligt tack vare den enkla hanteringen

  • Flexibilitet genom optimalt utrymmesutnyttjande

  • Lång livslängd, lågt underhållsbehov

  • Kostnadseffektiv implementering av dynamiska lager

  • RFID-tekniken garanterar exakthet och förebygger fel

  • Optimerad sorteringsprocess

  • Returer blir snabbt åter tillgängliga

[---Error_NoJavascript---]