Fördelar

  • Lämplig för transport av enstaka produkter upp till 10 kg

  • Systemkapacitet upp till 5 000 artiklar/timme

  • Cirkulationstransportör 0,8 m/s

  • Genomströmning upp till 10 000 artiklar/timme

  • Energi- och kostnadseffektiv

  • Platsbesparande

  • Olika användningsområden: Fordonsindustri, livsmedel, elektronik m.m. 

[---Error_NoJavascript---]