SSI Carrier

SSI Carrier System: En moduluppbyggd påstransportör med många möjligheter för transport av hängande varor 

Kärnan i vårt SSI Carrier hängtransportörsystem är den primära lastbäraren, en rulladapter som löper på en inre skena. I den kan du allt efter behov hänga in olika sekundära lastbärare manuellt eller helautomatiskt. Det kan vara klädhängare, påsar eller formstabila boxar.

Rulladaptrarna och lastbärarna för de hängande varorna är försedda med RFID-transpondrar. Det gör att det här transportörsystemet är absolut tillförlitligt. Som alternativ kan även streckkoder användas. Hög genomströmning, lågt underhållsbehov och universell användbarhet upp till en vikt på 3 kg – det kännetecknar SSI Carrier. 

Många funktioner i ett system 

Det unika med SSI Carrier är de flexibla användningsmöjligheterna. Lagring, buffring, fördelning och sortering – allt detta görs med en enda typ av lastbärare.

 

SSI CARRIER: THE INTELLIGENT WAY FROM LOADING TO PACKAGING

The SSI Carrier is a modularly designed pocket conveyor used for hanging transport of different items like shoes, electrical devices, toys, household appliances, cosmetics and garments.

SSI CARRIER - The intelligent pouch sorter system

The intelligent and modular pouch sorter SSI Carrier is SSI SCHAEFER'S latest extension of their product range for eCommerce and multi-channel distribution. With this product SSI SCHAEFER developed a highly compact and multifunctional overhead conveying system.
The innovative SSI Carrier system impresses particularly by its flexibility in use. Accumulating, buffering, distributing and sorting are all facilitated with one single load carrier type. A performance of up to 10,000 load carriers per hour, low-maintenance operation and effective integration of returns excel the pouch sorter system.

SSI CARRIER - BENEFITS AND ELEMENTS

Pålitligt, mångsidigt och unikt

 • Carrier: En rulladapter som tillförlitligt kan transportera de mest olika lastbärare och även identifiera dem via RFID eller streckkod. Den stora öppningen är väl lämpad för ett brett produktspektrum.

 • Cirkulationstransportör: Transportörsystemets längd är nära nog obegränsad. Det kan transportera både horisontellt och vertikalt upp till en stigning på 30°.

 • Ackumuleringstransportör: Ackumuleringstransportören transporterar, ackumulerar, separerar, sorterar och buffrar lastbärarna på horisontella transportsträckor. Medbringaren kombinerar transport- och ackumuleringsfunktionen. Varor med olika tjocklek kan transporteras utan att avståndet mellan dem behöver definieras.

 • Växel: Förgreningselementet fungerar exempelvis som förbindelseled mellan cirkulations- och ackumuleringstransportörerna. Det kan placeras var som helst längs transportsträckan, vilket gör det möjligt att utforma linjesträckningen individuellt.

  

 • Hög systemprestanda på upp till 10 000 delar/lastbärare per timme

 • Utomordentligt hög sorteringsnoggrannhet, lastsäkring och processäkerhet

 • Liggande och hängande varor kan transporteras samtidigt 

 • Användarvänligt tack vare den enkla hanteringen

 • Flexibilitet genom optimalt utrymmesutnyttjande

 • Lång livslängd, lågt underhållsbehov

 • Kostnadseffektiv implementering av dynamiska lager

 • RFID-tekniken garanterar exakthet och förebygger fel

 • Optimerad sorteringsprocess

 • Returer blir snabbt åter tillgängliga

POCKET CONVEYOR

The highly-dynamic pocket sorter system for eCommerce and multi-channel distribution.

The intelligent way from loading to packaging

The SSI Carrier is a modularly designed pocket conveyor used for hanging
transport of different items like shoes, electrical devices, toys, household
appliances, cosmetics and garments.

DOWNLOADS

SSI Carrier

SSI Carrier

1.8 MB

HUR KAN VI HJÄLPA?

[---Error_NoJavascript---]