Fördelar i överblick:

 • Inget centralt styrsystem behövs

 • 50 % kostnadsbesparing på interna transporter

 • Enkel hantering utan komplicerad IT

 • Enkel destinationsstyrning med streckkodskort

 • Skalbart och utbyggbart koncept

 • Linjesträckningen kan ändras utan problem

 • Ingen kabeldragning längs sträckorna

 • Ingen pneumatik i systemet

 • Alla komponenter försörjs från ett vanligt 110–240 V-enfasuttag

 • Kostnadseffektiv

 • Robust design med låga underhållskostnader

 • Okomplicerad idrifttagning med minimalt utbildningsbehov, mycket litet underhållsbehov

[---Error_NoJavascript---]