Mångsidiga användningsmöjligheter

Tack vare den prisvärda, effektiva och robusta konstruktionen är SSI Autocruiser intressant för många olika användningsområden:

  • Transporter mellan produktion och lager

  • Förse personal och maskiner med verktyg eller andra hjälpmedel

  • Förbinda produktionslinjer med varandra

  • Förbindelse mellan byggnader

  • Hantering av specialprodukter i logistikcenter

  • Returhantering i logistikcenter

Linjesträckningen kan planeras enkelt och okomplicerat. Förutom raksträckor och kurvor kan också växlar och stigningar byggas in. Med dessa komponenter blir systemet alltid flexibelt och utbyggbart.

[---Error_NoJavascript---]