Matning och transport av smålastbehållare

Rätt transportörsystem för varje användning

Transportörsystemen från SSI SCHÄFER optimerar varuflödet och utgör grunden för ekonomisk hantering av repetitiva transporter på samma sträckor. Vid planering och genomförande av företagsinterna transportsystem för smålastbehållare kan du dra nytta av den kompetens och know-how som vi förvärvat i våra talrika internationella projekt.

För transport av behållare, kartonger, tablarer och andra smålastbehållare kan SSI SCHÄFER tillhandahålla totallösningar från en och samma leverantör, från lastbärare till styr- och transportörsystem. Alla våra komponenter är kompatibla med varandra, vilket gör att hela systemet fungerar smidigt och därmed gör din investering säker.

Transport, sortering, in- och utlagring, förvaring och buffring – lika mångskiftande som arbetsuppgifterna är också spännvidden på våra komponenter och lösningar för företagsintern transport av smålastbehållare. Med våra olika transportelement kan vi alltid leverera det rätta transportörsystemet för varje användning:

·         Case-transportörsystem

·         Transportörsystem för kartonger och lådor

·         Automatstyrda transportsystem

·         Tablartransportörsystem

Nyckelfaktorer för den optimala utformningen av transportörlösningar är artikelgrupperna, genomflödet och de önskade lastbärarna. De ger förutsättningarna för såväl de dynamiska lagersystemen som det transportörsystem som krävs.

Ergonomikonceptet ergonomics@work!®

I alla situationer där människor interagerar direkt med våra transportörsystem lägger vi stor vikt vid de ergonomiska aspekterna. I vårt ergonomikoncept ergonomics@work!® ingår exempelvis bullerdämpande bandtransportörer för optimal interaktion människa-maskin och ökad produktivitet.

Omfattande expertis

Till skillnad från andra leverantörer, tillverkas komponenterna till våra transportörsystem i vår egna produktionsanläggningar. Under många årtionden har vi utvecklat en unik referensportfölj och expertkompetens som våra kunder över hela världen i dag drar nytta av.

RÄTT TRANSPORTÖRSYSTEM FÖR ALLA APPLIKATIONER

FT+ är världens största lätt-transportörsystem, som i sin helhet består av påbyggbara modulelement. Systemet har utvecklats enligt strikta ekonomiska kriterier. Kraven på flexibel styrning av genomflödet, höga belastnings- och kapacitetsvärden, reducering av antalet komponenter och den modulära konstruktionen har tillgodosetts utan kompromisser. Systemet har nästan inga begränsningar, vare sig det gäller lagerautomatisering, tillverkning (arbetsplatsernas koppling till lagren) eller maskinintegration.

  • Kompletta lösningar från en enda leverantör

  • Modulära och utbyggbara lätt-transportörsystem

  • Brett spektrum av lösningar

  • Genomgående hög produktivitet tack vare driftsäkra komponenter

  • Hög effektivitet och genomflöde genom state-of-the-art teknik

  • Det modulära lätt-transportörsystemet FT+ med en genomströmning av upp till 6 000 enheter/h, anpassningsbar styrning av genomflödet, låga driftkostnader, enkelt underhåll, modulär konstruktion, upp till 50 kg transportvikt  

  • Ergonomisk optimering tack vare vårt koncept ergonomics@work!®

  • Lämpligt för användning i frysmiljöer ned till -30 °C

Conveyor technology

Case Transportör System

Conveyor technology for totes

Transportörer för kartonger och behållare

Inga tillgängliga möjligheter

HUR KAN VI HJÄLPA?

[---Error_NoJavascript---]