SSI Autocruiser

SSI Autocruiser - för effektiva interna transporter

Söker du efter ett kraftfullt och samtidigt ekonomiskt alternativ för att överbrygga gapet mellan gaffeltrucktransporter och konventionella transportörsystem? Då är SSI Autocruiser exakt rätt för dig. Systemet är skapat för varor med mindre till medelstor omsättning och är som mest lönsamt vid upp till 600 transporter per timme.

Varje transportenhet kan transportera gods med en vikt på upp till 30 kilo och en basyta på 600 x 400 millimeter. Hastigheten ligger på 1 m/s. Vagnarna lastas och lossas manuellt på arbetsplatserna.

Enkelt, säkert och problemfritt skalbart

Genom att systemet använder vagnar på skenor är det inte bara skalbart utan också lämpligt för långa avstånd. Transportlösningen är ytterst energibesparande. Det är bara vagnarna som har motor och de laddar batterierna längs transportsträckan eller när de plockar upp eller lämnar behållare. Det gör SSI Autocruiser till en ytterst energibesparande transportlösning.

THE INTELLIGENT AND COST-EFFECTIVE INTRA-COMPANY TRANSPORT SOLUTION

Detta ger också SSI Autocruiser dess utomordentligt attraktiva egenskaper:

 • Inget centralt styrsystem behövs

 • Ingen kabeldragning längs sträckorna

 • Robust design med låga underhållskostnader

 • Okomplicerad idrifttagning med minimalt utbildningsbehov

 • Enkel destinationsstyrning med streckkodskort

 • Problemfritt utbyggbar och enkla layoutändringar

SSI Autocruiser-systemets funktion kan snabbt och enkelt anpassas till dina behov. Genom att lägga till eller ta bort vagnar kan du öka eller minska systemets kapacitet.

Tack vare den prisvärda, effektiva och robusta konstruktionen är SSI Autocruiser intressant för många olika användningsområden:

 • Transporter mellan produktion och lager

 • Förse personal och maskiner med verktyg eller andra hjälpmedel

 • Förbinda produktionslinjer med varandra

 • Förbindelse mellan byggnader

 • Hantering av specialprodukter i logistikcenter

 • Returhantering i logistikcenter

Linjesträckningen kan planeras enkelt och okomplicerat. Förutom raksträckor och kurvor kan också växlar och stigningar byggas in. Med dessa komponenter blir systemet alltid flexibelt och utbyggbart.

SSI Autocruiser behöver varken PLC eller materialflödesdator för att hitta sin destination. Varje vagn har en liten ficka där ett destinationskort kan stickas in. När vagnen lastas läggs ett kort in som anger destinationen, exempelvis ”Färdigvarulager” eller ”Leverans”. På kortet anges destinationen med en streckkod. Vid varje förgreningspunkt på sträckan, alltså till exempel vid en växel, avläses kortet av en streckkodsläsare.

Idrifttagningen av SSI Autocruiser är enkel och kostnadseffektiv. Även vid senare ändringar av linjesträckningen eller utvidgningar av systemet är omprogrammeringen en barnlek.

Med de låga investeringskostnaderna och en kostnadsminskning med 50 procent jämfört med konventionell transportörteknik betalar sig SSI Autocruiser på kort tid.

 • Inget centralt styrsystem behövs

 • 50 % kostnadsbesparing på interna transporter

 • Enkel hantering utan komplicerad IT

 • Enkel destinationsstyrning med streckkodskort

 • Skalbart och utbyggbart koncept

 • Linjesträckningen kan ändras utan problem

 • Ingen kabeldragning längs sträckorna

 • Ingen pneumatik i systemet

 • Alla komponenter försörjs från ett vanligt 110–240 V-enfasuttag

 • Kostnadseffektiv

 • Robust design med låga underhållskostnader

 • Okomplicerad idrifttagning med minimalt utbildningsbehov, mycket litet underhållsbehov

SSI AUTOCRUISER GALLERY

The SSI Autocruiser is a powerful yet economical alternative for closing the gap between forklift transports and conventional conveyor technology. It was designed for internal transport with low to medium throughput, reaching its highest efficiency at around 600 units per hour.

DOWNLOADS

Brochure SSI Autocruiser EN

Brochure SSI Autocruiser EN

564.4 KB

HUR KAN VI HJÄLPA?

[---Error_NoJavascript---]