Adressering

Adresseringen sker genom att en adressetikett läggs in i ett etikettfack på transportbehållaren. Vid adresseringen trycks adressetiketten, och parallellt därmed öppnas adressetikettfacket. Den gamla adressetiketten tas bort och den nya läggs in. Sedan avläses streckkoderna på behållaren och adressetiketten och överensstämmelsen kontrolleras. Endast korrekt adresserade behållare transporteras vidare. Felaktiga behållare slussas ut för manuell efterbehandling.

  • Helautomatisk borttagning av den gamla adressetiketten och inläggning av den nya i en enda maskin

  • Två olika höjder på lastbärarna möjliga i samma maskin

  • Skrivare från olika tillverkare kan användas

  • Kan anpassas till kundspecifika behållare

Eftersom våra produkter är kompatibla med varandra är en flexibel användning som komplettering till nästan alla kända transportörsystem möjlig. Särskilt enkelt underhåll genom modulär och lätt tillgänglig utformning av installations- och funktionselement.

[---Error_NoJavascript---]