Behållarhanteringssystem

Behållarhanteringssystem: Exakt hantering och tillhandahållande av behållare för snabb orderbehandling      

Automatisk behållarhantering garanterar ett snabbt materialflöde och ökar produktiviteten avsevärt. Därför utför de automatiska behållarhanteringssystemen från SSI SCHÄFER de olika stegen i hanteringen av behållarna med samma hastighet som materialflödet. Därvid tas även hänsyn till de högsta möjliga genomströmningstopparna.

Fördelar:

  • Modulär aluminiumkonstruktion

  • Extremt tyst drift med hög hastighet

  • Enkelt underhåll tack vare den översiktliga och lättillgängliga modulkonstruktionen

  • Produktskonande behållarhantering med start- och avsättningsdämpning

SNABB ORDERBEHANDLING TACK VARE EXAKT BEHÅLLARHANTERING

Stegen separation, tömning, förslutning och tillhandahållande utförs i de enskilda leveransområdena med högsta precision:

 Behållarstaplare

Behållarstaplaren svarar för platsbesparande lagring av oanvända behållare. Behållarna återförs i systemet så snart de behövs.

Behållaravstaplare

Behållarsvstaplaren separerar behållarna som förvarats staplade.

Behållartömning

I behållartömningen avlägsnas förpackningsmaterial som kan finnas i behållarna. Därefter transporteras behållarna tillbaka med transportörsystemet.

Lockmaskin

Lockmaskinen försluter färdigplockade behållare med lock.

Lockstängare

Lockstängaren stänger automatiskt behållare med klafflock (flaps). Behållare med öppna klafflock förs in i lockstängaren av en bandtransportör. Lockklaffarna förs upp i vertikalt läge av sidostyrningarna och faller sedan i varandra så att behållaren stängs.

Tråglastningsstation

I tråglastningsstationen kan trågen lastas med nästan varje slag av varor. Godset stoppas bredvid tråget och skjuts i sidled över på tråget. Tråget måste härvid förses med ett inläggsgolv.

Trågavlastningsstation

I denna station lossas transportgodset från tråget. Härvid höjs inläggsgolvet i tråget genom öppningar i trågets botten, så att godset på inläggsgolvet kan skjutas åt sidan.

DOWNLOADS

Brochure Handling systems EN

Brochure Handling systems EN

1.2 MB

HUR KAN VI HJÄLPA?

[---Error_NoJavascript---]