Fördelar

  • Ett brett spektrum av manuella, delautomatiserade och helautomatiserade avpalleterings- och palleteringslösningar

  • Hög funktionssäkerhet, dynamik och lönsamhet

  • Skonsam produkthantering

  • Ergonomiska och flexibla arbetsplatser

  • Individuella lösningar, perfekt anpassade till dina behov

  • Konsistent prestanda, oberoende av produkternas storlek och vikt, arbetstider, omgivningsförhållanden eller ergonomiska krav

[---Error_NoJavascript---]