Individuella lösningar

Parametrarna för alla uppgifter inom palettering och avpalettering kan anpassas individuellt till dina behov. Beroende på lagrets organisation kan ledarms- eller portalrobotar användas.

Dessutom garanterar de automatiserade processerna en friktionsfri integration av robottekniken i ett befintligt system.

Fullständig automatisering är dock inte en optimal lösning för alla användare. Därför erbjuder vi också lösningar för en successivt växande automatisering, och därmed en stegvis robotisering. Användning av teknik och automationslösningar måste kunna visa sig vara förnuftig, och vi erbjuder därför användarna på detta område ett omfattande urval av mycket flexibla, ergonomiska och innovativa delautomatiseringslösningar och arbetsplatssystem.

Optimering av människa-maskin-gränssnittet inom områden där artikelbredden eller processerna inte kan hanteras utan mänsklig medverkan kräver en expertanalys av alla processer och ramvillkor. Arbetprocesserna och arbetsmiljön måste kunna anpassas flexibelt till medarbetarna. Detta kan också medföra att den fysiska belastningen reduceras.

[---Error_NoJavascript---]