Lockmaskin med adressering

Lockmaskinen med adressering sätter automatiskt lock på behållarna och adresserar dem. Behållarna avläses innan de når maskinen, så att utskrift av den orderspecifika adressetiketten kan starta. Dokumenten som kommer från skrivaren verifieras och mellanbuffras i en speciell pappersmatare medan behållaren transporteras in i maskinen. Där väntar fakturan/packsedeln så att den kan klämmas in mellan behållare och lock. Även här förs de korrekt behandlade lastbärarna vidare i systemet. Upptäcks fel i processen så slussas behållaren ut.

  • Lockpåsättning och adressering i en maskin

  • Olika konfigurationer beroende på genomströmning tillgängliga (single/double)

  • Behållare med olika höjd möjliga i samma maskin

  • Skrivare från olika tillverkare kan användas

[---Error_NoJavascript---]